ihale-soru-cevap-logo.png

" Güvenliği " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımına ilişkin olduğu anlaşılan başvuru konusu ihale kapsamında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca iş güvenliği uzmanı giderinin Kamu İhale Genel Tebliğin 78.30’uncu maddesinin (ç) bendi uyarınca sözleşme ve genel giderler kapsamında değerlendirilmesinde, böylece birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak düzenlenmemesinde, Tebliğin 78.29’uncu maddesi de dikkate alındığında mevzuata aykırılık bulunmamıştır. << Devamını Oku>> [1079]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam, Kamu İhale Kurulu 2018/DK-127 sayılı kararı ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin personel çalıştırmasına dayalı hizmet olarak değerlendirmiştir..  bizim kurumuz tehlikeli iş sınıfındadır. iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılması zorunludur.. bu durumda iş yeri hekimi ve iş güvenli uzmanı kurumlarca nasıl çalıştırılacaktır. .İyi çalışmalar.. << Devamını Oku>> [576]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam, kurumuzca 2018 yılı için iş yeri hekimi ve iş güğzvenlşiği uzmanı hizmet alımı ihalesi yapılcaktır. söz konusu ihale; kurumda çalışanlar için ihtiyaç duyulan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının saat olarak hesaplanarak birim fiyatlı olarak yapılacaktır. 1-Hizmet işleri genel şartanamesinin 44. maddesinde , "..aynı işin tekrarı şeklinde gerçekleştirldiği yemek temizlik, güvenlik ve personel taşıma […] << Devamını Oku>> [452]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım Mrb! Üstadım, Personele Dayalı Olmayan Hizmet alımı ihalesine çıktık. (Eşik Değerin üstünde) İdari Şartnamede ve Teknik Şartnamede ilgili maddelerde belirtmek kaydıyla işin süresince bir adet İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı istedik. Her türlü malzeme ve ekipman için birim fiyat teklif cetvelinde yer açtık. Acaba İş sağlığı ve Güvenliği Uzmanı için de Birim fiyat Teklif […] << Devamını Oku>> [576]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu Kurumlarının OSGB aracılığıyla aldıkları İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımlarında, firma tarafından kesilen faturaya "iş yeri hekimi" ve "iş güvenliği uzmanı" hizmet alımı kalemleri için KDV Tevkifatı uygulanır mı? << Devamını Oku>> [2383]