İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımında KDV Tevkifatı ne olmalıdır?

Yayın Tarih: 20.12.2016 10:12
Özet

Kamu Kurumlarının OSGB aracılığıyla aldıkları İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımlarında, firma tarafından kesilen faturaya "iş yeri hekimi" ve "iş güvenliği uzmanı" hizmet alımı kalemleri için KDV Tevkifatı uygulanır mı?


Kamu Kurumlarının OSGB aracılığıyla aldıkları İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımlarında, firma tarafından kesilen faturaya "iş yeri hekimi" ve "iş güvenliği uzmanı" hizmet alımı kalemleri için KDV Tevkifatı uygulanır mı?


Üst Konuları: KDV Tevkifatı

Cevabımız

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde;

“İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından ilgili yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirir. On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri ayrıca diğer sağlık personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

(2) İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde birinci fıkrada sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilir.” Hükmü yer almaktadır.

26 Nisan 2014 Tarihli ve 28983 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin 2.1.3.2.13. maddesine göre (Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler) KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Bu hüküm çerçevesinde verilen "iş güvenliği hizmeti" ile iş sağlığı hizmeti kapsamında yer alan "işyeri hekimliği ve hemşirelik hizmeti'' iş gücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilmeyecek KDV Uygulama Tebliğine göre belirlenen dışındaki hizmetler olarak  değerlendirilip (5/10) oranında KDV tevkifatının uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap