ihale-soru-cevap-logo.png

" Hakediş " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Öncelikle merhaba, Yükleniciye hakediş ödemesi aşamasında yüklenicinin çalıştırdığı işçilerin maaşlarına ilişkin borçları, vergi borcu ve SGK borcu çıktı, ancak hakediş bunların tamamının ödenmesine yetmiyor, ödemeyi nasıl yapacağız, öncelik hangisinindir?  Teşekkür ediyorum . << Devamını Oku>> [80]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşme imzaladığımız ihalenin muayene ve kabulü geçekleşti. Hakedişi imzalayacağız. Fatura ile birlikte SGK ve Vergi borcu yoktur yazıları isteniyor. SGK ve Vergi borçları için bir sınır var mı? Bu iki kuruma tamamen mi borcumuz olmamalı? Yani İhale tarihi itibariyle borç limitlerinin altında Vergi ve SGK Borcu olan yüklenici ile sözleşme imzalana biliyordu. Ödeme aşamasında da […] << Devamını Oku>> [72]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Doğrudan Temin 22/d ile alımı yapılacak yapım işlerinde Hakedişin ödeneceğine alacakları olan işçilerin varsa idareye başvurmalarına dair ilan yapılması zorunlu mudur? << Devamını Oku>> [50]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Buna göre, idarenin yüklenici tarafından işçi ücretlerinin ödenmesini takip ve temin görevi bulunduğu dikkate alındığında, idarece yapılan cezalara ilişkin düzenlemenin idarenin işçi ücretlerinin ödenmesine ilişkin takip ve temin yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmesi ve işçi haklarının korunmasına yönelik bir düzenleme olması nedeniyle, idare tarafından kendisine hakediş ödemesi yapılmasını beklemeksizin, işçi ücretlerinin yüklenici tarafından en geç her ayın hakedişini aldıktan sonraki 2 << Devamını Oku>> [64]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üniversitemiz öğrencileri için kimlik kartı alınıyor ancak sözleşme ile alım yapılıyor toplam 10.400 lira bu sözleşmeye dayalı olarak kısım kısım fatura kesilerek alım gerçekleştiriliyor ancak bu tür alımlarda bunun takibi hizmet işleri raporu veya yapım işleri raporu ile oluyor,burada yapılan iş mal alımı ben muhasebe yetkilisi olarak bu ödemelerin takibini nasıl yapacağım çünkü mal alımında […] << Devamını Oku>> [119]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım kolay gelsin. Bir kaç sorum olacak. İdaremiz de Hizmet alımı olarak bir iş yapıldı. Ben kontroldüm bu işte. Şu an sorunsuz kabul edildi iş. Lakin kesin hesap kısmında para kesmek istiyorlar ve kontrol olarak bizlere kesin diyorlar sizce bu normal midir ? İkinci sorum Hizmet İşlerinde kesin hakediş diye bir şey var mıdır ? […] << Devamını Oku>> [162]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılmamış imalat yapılmış gibi gösterilerek hakediş rapora düzenlenmesi resmi evrakta sahtecilik suçunu oluşturur. Bu şekilde birden fazla geçici hakediş raporu düzenlenmesi zincirleme (müteselsil) suç olarak kabul edilmelidir. << Devamını Oku>> [602]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yüklenici tarafından yanlar arasında düzenlenen münhasır delil sözleşmesine uygun bir şekilde hakediş raporlarına itiraz edilmediği ve bu nedenle yüklenicinin hakediş raporlarının içeriğini olduğu gibi kabul etmiş sayılacağı hk. << Devamını Oku>> [1302]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ara hakediş tutanaklarında ihtirazı kayıt belirtilmiş ise de, BİGŞ.nin 39. maddesi uyarınca itiraz sebeplerini gösteren dilekçeler hakedişlere eklenmediğinden itirazın usulüne uygun yapıldığını kabul etmek mümkün değildir.Bu durumda kesintilerin yapıldığı ara hakedişlere yöntemine uygun itiraz edilmemesi nedeniyle yüklenici yönünden kesinleştiğinden açılan davanın reddi gerekir. << Devamını Oku>> [574]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Uygulama projesinde yer alan bir imalatın mahal listesinde bulunmaması o imalatın teklif dışı bırakılacağı anlamına gelmeyeceği hk. << Devamını Oku>> [472]