Hakediş yüklenicinin çalıştırdığı işçilerin maaşlarına, vergi borcu ve SGK borçlarına yetmediği durumda ödemeyi nasıl yapacağız, öncelik hangisinindir? 

Özet

Öncelikle merhaba, Yükleniciye hakediş ödemesi aşamasında yüklenicinin çalıştırdığı işçilerin maaşlarına ilişkin borçları, vergi borcu ve SGK borcu çıktı, ancak hakediş bunların tamamının ödenmesine yetmiyor, ödemeyi nasıl yapacağız, öncelik hangisinindir?  Teşekkür ediyorum .


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Öncelikle merhaba, Yükleniciye hakediş ödemesi aşamasında yüklenicinin çalıştırdığı işçilerin maaşlarına ilişkin borçları, vergi borcu ve SGK borcu çıktı, ancak hakediş bunların tamamının ödenmesine yetmiyor, ödemeyi nasıl yapacağız, öncelik hangisinindir?  Teşekkür ediyorum .

Cevabımız

Hakediş aşamasında

Vergi borcu için 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesine göre çıkartılan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğine (Seri: A Sıra No: 9) göre yüklenicinin vadesi geçmiş vergi borcu olarak tanımlanan[1] 2.000,- lirayı aşan tutarlar vergi borcu olarak kabul edilecek olup alınacak vergi borcu yoktur yazısının 15 gün geçerliliği bulunmaktadır.

SGK vergi borcu için ise Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik kapsamında yüklenicinin vadesi geçmiş borcunun bulunmaması gerekmektedir. Hakediş aşamasında vadesi geçmiş SGK borcu için vergi borcunda olduğu gibi bir sınır bulunmamaktadır. Burada bir ince nokta da SGK borçlarının ihaleli işlemler için geçerli olup doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlardaki Yönetmeliğe göre SGK ilişiksiz belgesi istenmemektedir.

SGK’dan alınan ilişiksiz belgesinin geçerlilik süresi ise 30 gündür.

Yüklenicinin 2.000 üzerindeki vadesi geçmiş vergi veya SGK borcu var ise bunlar yüklenicinin hakedişinden kesilerek ilgili yerlere yüklenicinin vergi ve/veya SGK borcuna mahsuben gönderilir.

Yükleniciye ödenecek hakediş yüklenicinin vergi ve SGK borcunu karşılamaya yetmiyor ise mevzuata göre garameten taksimat yapılacaktır. Örneğin yüklenicinin hakedişi 100.000 TL olduğunu, 50.000 TL işçi ücretlerii borcu, vadesi geçmiş 30.000 TL vergi borcu ve  40.000 TL de SGK borcu bulunduğunda, öncelikle işçi alacakları ödenir, sonrasında kalan 50.000 TL hakediş garameten yani oransal olarak vergi ve SGK borçları arasında örneğimizde verdiğimiz tutarlar esas alınarak aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanan oranda ve tutarda şu şekilde paylaştırılır.

Vadesi geçmiş 30.000,00 vergi borcu için (30.000/70.000) %43’ü yani 21.428,57 TL

Vadesi geçmiş 40.000,00 SGK borcu için (40.000/70.000)  %57’si yani 28.571,43 TL

 

 


[1] Bu yetkiye istinaden “vadesi geçmiş borç” olarak madde kapsamına giren amme alacakları; i) Tür olarak; yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu taşıtlar, şans oyunları, damga, banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiler ile harçlar ve bu alacaklara ilişkin vergi ziyaı cezaları, gecikme zam ve faizleri, ii) Tutar olarak; kapsama giren amme alacaklarının toplam 2.000,- lirayı aşan tutarı,
Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Seri: A Sıra No: 9) Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından İşverenlere Borcu Yoktur, Belgelerinin İnternet Ortamında Verilmesi (E-Borcu Yoktur Uygulaması) Hakkında TebliğİhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap