ihale-soru-cevap-logo.png

" Hâkim " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İsteklinin sunmuş olduğu teklif dosyasında yer alan yukarıda aktarılan hisse devrine ilişkin belgelerin ise idarenin esas aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin tarihinden sonraki bir işleme ilişkin olduğu, ticaret sicilinde yayınlanma zorunluluğu olmayan söz konusu hisse devrine ilişkin işlemler açısından bir ticaret sicil gazetesi teyidinin söz konusu olamayacağı ve hakim ortak olmayan şahıs hakkında yasaklılık teyidi yapılamayacağı, dolayısıyla istekli tarafından ortaklık yapısına ilişkin sunulan << Devamını Oku>> [40]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Nitekim, isteklinin sunmuş olduğu teklif dosyasında yer alan yukarıda aktarılan hisse devrine ilişkin belgelerin ise idarenin esas aldığı Ticaret Sicil Gazetesi’nin tarihinden sonraki bir işleme ilişkin olduğu, ticaret sicilinde yayınlanma zorunluluğu olmayan söz konusu hisse devrine ilişkin işlemler açısından bir ticaret sicil gazetesi teyidinin söz konusu olamayacağı ve hakim ortak olmayan şahıs hakkında yasaklılık teyidi yapılamayacağı, dolayısıyla istekli tarafından ortaklık yapısına ilişkin << Devamını Oku>> [50]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi’ne temyiz başvurunda bulunulmuş olup, Danıştay 13. Dairesi tarafından 06.06.2011 tarih ve E:2008/4481, K:2011/2692 sayılı karar ile; “…. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesinde, idarelerin, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduklar << Devamını Oku>> [608]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale üzerinde bırakılan isteklinin yerli istekli olmasına karşılık, hakim ortağın yabancı tüzel kişilik olması hususunun hakim ortağa istekli sıfatını kazandırmayacağından hareketle, idarece yapılan değerlendirmelerin Tebliğde yerli istekliler yönünden sağlanması gereken belgelere ilişkin yapılan düzenlemelerle sınırlı olması gerektiğinin ve dolayısıyla hakim ortağa ait belgelerin ortak veya ortakların gerçek kişi olmaları durumunda alınabileceğinin ve hakim ortağın tüzel kişilik olmasının bu d << Devamını Oku>> [756]