ihale-soru-cevap-logo.png

" kararını " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UH.II-2203 Sayılı Kararında: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 65’inci maddesinin ilk fıkrasında “Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur.” hükmü, Aynı Yönetmelik’in “Kesin << Devamını Oku>> [538]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale komisyonunun eksiksiz olarak toplanması gerektiği hususu, 4734 sayılı Kanunun emredici bir hükmü olup, anılan hükme riayet edilmemesinin açık bir hukuka aykırılık niteliği taşıdığı ve söz konusu aykırılığın ihale komisyonu kararının yok hükmünde olmasına yol açtığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca, ihale komisyonu kararının alınması, onaylanması ve bildirilmesi sürecinde tesis edilen işlemler nedeniyle, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerinin zedelenmiş olduğu (bilhassa güvenirlik ilkesi) ve iha << Devamını Oku>> [719]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım, Harcama (İhale) Yetkilisi herhangi bir sebepten dolayı "Hastalık, Mazeret, Yıllık" izin alır ise ve bu izin kağıdına yerime vekaleten ……… kişi bakacak diye isim belirtirse vekaleten bakan kişi bu izne istinaden aynı zamanda da ihale yetkilisi sıfatına haiz olur mu? İhale Komisyon Kararını imzalayabilir mi? Vekaleten bakan kişi aynı zamanda da ihale komisyon üyesidir. […] << Devamını Oku>> [1135]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, ihalemizi tamamladık ve komisyon kararını verdi ve ihale yetkilisi onayladı, daha sonra ön mali kontrole gönderdik ancak ön mali kontrolde ihaleyi üzerine bıraktığımız istekliye ait bilanço ve gelir tablosundaki rakamların uyuşmadığını belirterek, tespitlerle beraber birimimize gönderdi, komisyon tekrar toplanarak ön mali kontrolde belirtilen hususlar gözönüne alınarak karar verebilir mi? Şimdiden teşekkürler. << Devamını Oku>> [453]