Ön mali kontrolden sonra komisyon kararını değiştirebilir mi?

Yayın Tarih: 06.04.2015 11:04
Özet

Merhaba, ihalemizi tamamladık ve komisyon kararını verdi ve ihale yetkilisi onayladı, daha sonra ön mali kontrole gönderdik ancak ön mali kontrolde ihaleyi üzerine bıraktığımız istekliye ait bilanço ve gelir tablosundaki rakamların uyuşmadığını belirterek, tespitlerle beraber birimimize gönderdi, komisyon tekrar toplanarak ön mali kontrolde belirtilen hususlar gözönüne alınarak karar verebilir mi? Şimdiden teşekkürler.


Merhaba, ihalemizi tamamladık ve komisyon kararını verdi ve ihale yetkilisi onayladı, daha sonra ön mali kontrole gönderdik ancak ön mali kontrolde ihaleyi üzerine bıraktığımız istekliye ait bilanço ve gelir tablosundaki rakamların uyuşmadığını belirterek, tespitlerle beraber birimimize gönderdi, komisyon tekrar toplanarak ön mali kontrolde belirtilen hususlar gözönüne alınarak karar verebilir mi? Şimdiden teşekkürler.


Üst Konuları: Ön Mali Kontrol

Cevabımız

       Merhaba,

       Kamu İhale Kurulu'nun 25.10.2010 tarihli ve 2010/DK.D-162 sayılı kararı ile,

       …1) İhale kararının onaylanmasından sonra, ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği durumlarda, ihale yetkilisinin görüşe katılmaması halinde ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanabileceğine;

       2) İhale kararının onaylanmasından sonra, ön mali kontrol aşamasında uygun görüş verilmediği ve ihale yetkilisinin bu görüşe katıldığı veya ihale sürecindeki hukuka aykırılıkların ihale yetkilisince res'en tespit edildiği ve bu aşamada tespit edilen hukuka aykırılıkların iptal kararı verilmesini gerektirdiği durumlarda; ihale yetkilisince yetki ve usulde paralellik ilkesi gereği onaylama kararı iptal edilerek ihalenin iptaline karar verilebileceğine;

       3) İhale kararının onaylanmasından sonra, ön mali kontrol aşamasında uygun görüş verilmediği ve ihale yetkilisinin bu görüşe katıldığı veya ihale sürecindeki hukuka aykırılıkların ihale yetkilisince res'en tespit edildiği ve bu aşamada tespit edilen hukuka aykırılıkların düzeltici işlem tesis edilmesini gerektirdiği durumlarda yetki ve usulde paralellik ilkesi gereği ihale yetkilisinin onaylama kararını iptal etmesinin ardından ihale komisyonunun tekrar toplanarak, daha önce aldığı kararı değiştirebileceğine veya kararında ısrar edebileceğine” karar verilmiştir.

       Bahsedilen Düzenleyici Kurul Kararı uyarınca, ihale sürecine ilişkin olarak ön mali kontrol incelemesinde tespit edilen hata nedeniyle ihale kararına uygun görüş verilmediği durumda, ihale yetkilisi karara katılıyor ise önce onaylama kararını iptal etmesi daha sonra ihale komisyonunu mevcut kararını tespitte belirtilen hataları dikkate alarak düzelterek değiştirebilir.

       İyi çalışmalar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap