ihale-soru-cevap-logo.png

" Kat " ile Etiketlenmiş İçerikler


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

  İhaleye esas uygulama projeleri arasında, mimari ve peyzaj uygulama projelerinin mevcut olduğu, ancak, bu projelerde yapı dışındaki sahaya ait tretuvar hariç herhangi bir kotlandırma görülmediği gibi, sahanın tabii zemin kotları gösterir plankotenin bulunmadığı. Diğer taraftan, ihaleye esas mimari uygulama projesinde anlaşmazlık konusu yapı dış cephe kaplamasının bitiş noktası ile tretuvar arasında, yüzeye ait yapılacak cephe kaplamasının gösterilmediği, ancak, ihale dokümanları arasında << Devamını Oku>> [46]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba Hocam, Kat ve/veya Arsa Karşılığı işlerde İş Durum Belgesi düzenlenebilir mi? Eğer düzenlenebiliyorsa tutarı nasıl hesaplanır? Selamlar… << Devamını Oku>> [102]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tefriş malzemelere mahal listelerinde de yer verilmediği, bu itibarla projede yol gösterici amaçlı yerleştirilen tefriş malzemelerinin sözleşme bedeli içinde değerlendirilemeyeceği hk. << Devamını Oku>> [1675]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanları arasında asansörlerle ilgili herhangi bir projenin bulunmadığı ve asansörlerin mahal listesinde de yer almadığı işte, mimari proje kat planlarında asansör kovası boşluklarının gösterilmiş olması, bir şekilsel gösterimin dışında asansörlerin sözleşme kapsamında yapılması anlamına gelmediği hk. << Devamını Oku>> [601]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale dokümanında ihale hizmet işi kapsamında yapılacak atık toplama ve naklinin gerçekleştirileceği Torbalı ilçe sınırları içindeki bölge, mahalle ve cadde veya sokakların belirli olduğu, bu durumda bu amaçla kullanılacak araçlardan kaynaklanacak maliyetin istekliler tarafından teklifleri kapsamında belirlemelerine imkân veren düzenlemelerin yapıldığı anlaşıldığından, idari şartnamenin 12’nci maddesi de göz önüne alınarak iddia yerinde bulunmamıştır. << Devamını Oku>> [776]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam bilindiği üzere yakın zamanda iş deneyim belgesine konu işin belirlenebilmesi için; işin yapım amacı ve toplam iş tutarı içerisindeki farklı iş gruplarına ait tutar dağılımlarının göz önünde bulundurulması gerektiği hükmü eklenmiş idi. Bu çerçevede kat/arsa karşılığı yapılan işlerde iş deneyim belgesinin esaslı unsurun bina işleri olması neticesinde belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımını, eğer […] << Devamını Oku>> [367]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Noter onaylı kat karşılığı iş sözleşmem ve diğer belgelerim olmasına rağmen belediye istediğim iş deneyim belgesini düzenlememektedir. Buna gerekçe olarak da sözleşmem de sözleşme tutarının olmadığını göstermektedir.Ancak yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 46. maddesi 6 bendinde bunun gerekmediği anlaşılmaktadır.Tutarın m2 ile yapı yaklaşık maliyetinin çarpımı ile bulunabileceği belirtilmektedir.Bununla ilgili ne yapabilirim belediye sö << Devamını Oku>> [424]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

HOCAM MERHABA YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ MADDE 45 E GÖRE "BAŞVURU İÇİN BEDEL İÇEREN SÖZLEŞME İSTENİYOR" MADDE 46 YA GÖRE DE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ BELİRLEMİŞ OLDUĞU FİYATIN KADARI ESAS ALINIR" DİYOR. BEDELİ 46 YA GÖRE BELİRLEYECEK İSEK MADDE 45 TE NİÇİN BÖYLE BİR ZORUNLULUK İSTİYOR. BAŞVURULARDA SÖZLEŞMELERİ İNCELEDİĞİMDE KAT KARŞILIĞI ANLAŞILAN SÖZLEŞMELER HİÇ […] << Devamını Oku>> [1895]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2886 Sayılı Kanuna göre kat karşılığı inşaat yapım işi ihalesi gerçekleştirildi.İş deneyim belgesini neye göre vermek gerekir? << Devamını Oku>> [3698]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarı nasıl tespit edilir? << Devamını Oku>> [436]