ihale-soru-cevap-logo.png

" KDV " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mobilya kaplama, döşeme ve yenileme hizmeti katma değer vergisine (KDV) tevkifatına tabi midir? << Devamını Oku>> [58]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hayırlı çalışmlar, 10 kalemlik malzeme alımı işi gerçekleştirdik ancak bu malzemelerden bir tanesinde baskı işi mevcut kdv tefkifatı kesilmesi gerekiyor sanırım ancak firma 10 kalem malın faturasını kesti ve herhangi bir kdv tevkifatı uygulamamış ödeme işlemi yaparken KDV TEFKİFATI uygulamamız gerekmektemi teşekkür ederim hayırlı çalışmalar. << Devamını Oku>> [102]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Saymanlık Adı : Ankara E… Belediyesi Muhasebe Birimi Yılı : 2008 -Tutanak No : 39839 Tutanak Tarihi : 30.12.2014 Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden ve duruşma talebinde bulunan sorumlu ….ile Sayıştay Savcılığının sözlü açıklamaları dinlendikten sonra gereği görüşüldü: 1) 1764 sayılı ilamın 12’nci maddesinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22 nci maddesi (d) bendi çerçevesinde […] << Devamını Oku>> [765]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

I.Giriş. Kamu İhale Kanununa tabi kurum ve kuruluşlarda iş alan yüklenicilerin, taahhüt ve onarım işi faaliyetinde dolayı, 26.04. 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren söz konusu Tebliğ, 1-123 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırmış ve 2014/60 numarala vergi sirküleri göre yapım işleri dolayısıyla taşeron firmalardan temin ettiğiniz hizmet […] << Devamını Oku>> [6683]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

SÜNNET İŞLERİNDE KDV ORANI % KAÇ OLARAK UYGULANMALIDIR? TEŞEKKÜRLER… << Devamını Oku>> [299]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

yıllara sari yapım işinde kdv nasış hesaplanmaktadır? Örneğin; yapılan iş tutarı:100.000 Stopaj:3.000 Tutar: 97.000 Yapılan iş tutarı üzerinden mi (100.000) yoksa stopaj kesintisine uğramış tutar (97000) üzerinden mi kdv hesaplanmalıdır? Teşekkürler… << Devamını Oku>> [296]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam mrb, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiraladığımız büfeyle ilgili olarak belediye olarak kdv tevfikatı yapabilir miyiz yani kendimiz kdv tahsil edip beyan edebilirmiyiz.( İktisadi işletmemiz yok) << Devamını Oku>> [1020]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

merhaba hocam. yapım işi ihalesi içinde mal alımı da var (yol yapım işinde asfalt malzemesi) …. hak ediş aşamasında KDV tevkifatı uygulanır mı << Devamını Oku>> [666]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam merhaba öncelikle sorduğumuz sorulara karşılık kısa sürede ve net bir şekilde cevap verdiğiniz için teşekkür ederiz. Kamu kuruluşları ile çalışan mimarlar serbest meslek makbuzu düzenlediklerinde, stopaj kesintisine ilave olarak proje zemin etüt hizmeti olarak iş yaptıklarında kamu kurumu olarak kdv tevkifatı (9/10) kesmemiz gerekiyor mu? << Devamını Oku>> [1904]