İhale doküman bedelinden KDV alınıp alınmayacağı hk.

Yayın Tarih: 27.08.2022 10:08
Özet

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan … tarih ve … kayıt numaralı  hizmet alımı ihalesinde Müdürlüğünüzce tahsil edilen ihale döküman bedelinin katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir


 

T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

Defterdarlık   Gelir Müdürlüğü

 

Sayı : 65771276-130[1-2015/2]-35 09/11/2015
Konu : İhale döküman bedelinden KDV alınıp alınmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinden; Müdürlüğünüzce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan … tarih ve … kayıt numaralı  hizmet alımı ihalesinde yüklenici firma olan … İletişim Ltd. Şti. ‘den alınan 100,00 TL tutarındaki ihale döküman bedelinin  katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı, tabi ise uygulanacak KDV oranı hakkında özelge talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, 2 nci maddesinde teslimin, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu, 4 üncü maddesinde ise hizmetin teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu  bu işlemlerin  bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebileceği  hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, KDV’nin konusunu ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler oluşturduğundan, özelge talep formunuzda belirtmiş olduğunuz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan … tarih ve … kayıt numaralı  hizmet alımı ihalesinde Müdürlüğünüzce tahsil edilen ihale döküman bedelinin katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 


Önemli Not: 01.06.2019 tarihinden itibaren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın alması uygulamasına son verilmiştir. İhaleye teklif verecek olanlar İdarece onaylı ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmesi zorunludur. 

İstisna kapsamında yapılan ihaleleri ile 2886 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde faydalanılması amacıyla konulmuştur.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap