ihale-soru-cevap-logo.png

" kesilir " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Gerçek kişi (mühendis iş işbirme ;diploma) & tüzel kişi (ltd. iş bitirme : benzer iş) kullanarak ortak girişim teklif verirken ortaklık oranı neye göre hesaplanmalıdır? Oran neye göre nasıl olmalıdır.? Ortak girişim işlerde kdv,tevkifat,sgk vb. kesintiler her ortak için ayrı ayrı mı kesilir? << Devamını Oku>> [229]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hayırlı çalışmalar, kurumumuza yasal zorunluluk gereği özürlü kadrosundan işkur aracılığı ile 2 kadrolu personel alımı yapılacak ancak bunun müracaatta bulunanlar arasından noter huzurunda kura ile yapılması isteniyor bunun için yapılacak ödemenin sadece harcama talimatı ile yapılabilirmi ayrıca notere yapılan ödemede kdv tevkifatı ve damga verğisi kesilebilir mi? Teşekkür ederim hayırlı çalışmalar. << Devamını Oku>> [284]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı kanun kapsamında alımı yapılan 22 f hasta başı alımlar için acil cumartesi gelen hasta için getirilen malım cumartesi faturası kesilebilir mi ? hazırlanacak olan dosyanın gerekli tarihlerinin ne olması gerekmektedir. << Devamını Oku>> [388]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yıllara sari yapım işinde hazırlanan kesin hesap cetveline istinaden kesilecek fatura da stopaj kesilir mi? << Devamını Oku>> [720]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Öahkeme kararına istinaden avukatlara ödenen vekalet ücretlerinden damga vergisi kesiliyor mu ? Teşekkürler << Devamını Oku>> [880]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstat benim sorum, personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımlarında sözleşme kapsamında ön görülen süre içerisinde teslimi yapılmayan personele verilecek kıyafetlerin ön görülen süre ile teslim süresi arasında mı yoksa idarenin firmaya yazmış olduğu yazı ile firmanın teslim ettiği süre arasında mı ceza oranı belirlenmelidir. Örnek olursa firmanın sözleşme kapsamında teslim taahhüt ettiği süre ile teslim süresi […] << Devamını Oku>> [383]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, belediyelerin derneklerle imzaladığı protokol sonucu ( içeriğinde aylık veya yıllık olarak ödenecek tutar mevcut) sözleşme gibi düşünülerek sözleşme damga vergisi kesilir mi? Teşekkürler << Devamını Oku>> [478]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, 4734 sayılı Kanunun "istisnalar" başlıklı 3üncü maddesinde sayılan haller ve işler, anılan kanunun kapsamı dışında olup, herhangi bir ihale yapılmaksızın belirlenen şartlarda iş verilebiliyor. Bu kapsamda verilen işlerde ihale karar pulu kesilmesine gerek var mıdır? Sayıştay 5. Dairesi^nin 30.10.2008 tarih ve 2008/11544 sayılı kararında kanunun 22/d maddesince yapılan doğrudan alımlarda karar pulu kesilmesine gerek […] << Devamını Oku>> [252]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı işlerinde asgari ücrete gelen fiyat farkından doğan artışlarda hakedişte ikinci bir damga vergisi ve karar pulu kesintisi yapılabilir mi yoksa hakediş tutarına eklenen fiyat farkı toplamının hesaplanarak sadece damga vergisi hesaplaması doğrumudur. bilgi verebilir misiniz. teşekkürler << Devamını Oku>> [1037]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Damga vergisi ve karar pulu kesme noktasında çelişkilerimiz var. 1- Doğrudan temin mal ve hizmet aldığımızda ödeme emrinde hangi kesintileri yapmamız gerek? 2- 21-f ile mal alımı işinde firma sözleşme yapma süresinde söz konusu malları teslim etmesi halinde ödeme emrinde hangi kesintileri yapmamız gerekir. hocam saygılar dilerim iyi çalışmalar << Devamını Oku>> [765]