İş ortaklığı oranı neye göre belirlenir, Ortak girişim işlerde kdv,tevkifat,sgk vb. kesintiler her ortak için ayrı ayrı mı kesilir?

Özet

Gerçek kişi (mühendis iş işbirme ;diploma) & tüzel kişi (ltd. iş bitirme : benzer iş) kullanarak ortak girişim teklif verirken ortaklık oranı neye göre hesaplanmalıdır? Oran neye göre nasıl olmalıdır.? Ortak girişim işlerde kdv,tevkifat,sgk vb. kesintiler her ortak için ayrı ayrı mı kesilir?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Gerçek kişi (mühendis iş işbirme ;diploma) & tüzel kişi (ltd. iş bitirme : benzer iş) kullanarak ortak girişim teklif verirken ortaklık oranı neye göre hesaplanmalıdır? Oran neye göre nasıl olmalıdır.? Ortak girişim işlerde kdv,tevkifat,sgk vb. kesintiler her ortak için ayrı ayrı mı kesilir?

Cevabımız

İlk olarak, Ortak girişimlerde uygulama yönetmeliği ekinde yer alan standart formlar arasında iş ortaklığı beyannamesi düzenlenmekte ve beyannamede her ortağın ortaklık oranı taahhüt edilmektedir. İhale üzerinde kalınması halinde sözleşme imzalanmakta ve iş ortaklığı kurulmaktadır. Ortaklık oranı isteklilerin kendi iradelerine göre belirlenmektedir. (Tabi iş deneyim belgesi vs. buradaki ortaklık payına göre hesaplanacağından göz önünde bulundurulmalıdır)

İş ortaklığının pilot ortağı veya konsorsiyumda kordinatör ortak, işin bitimine kadar iş ortaklığı beyannamesinde veya konsorsiyum beyannamesinde belirtilir. 

İkinci olarak Bunlar bilidindiği iş ortaklığı Borçlar Kanununa tabi adi şirket statüsündedir. Ortak girişim işlerde kdv,tevkifat,sgk vb. kesintiler her ortak için ayrı ayrı değil iş ortaklığı veya konsorsiyum adına kesilir.  Ancak iş ortaklığı isterse kurumlar vergisi mükellfiyeti tesis ederek verginin tamamını bu şekilde öder isterse iş ortaklığı olarak fatura kesilir daha sonra ilgilil mükellefin iş ortaklığındaki ortaklık oranına göre kendi beyannamesine derçedilir.

Kolaylıklar diliyorum.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap