ihale-soru-cevap-logo.png

" kesinleşmiş " ile Etiketlenmiş İçerikler


İhale Mevzuatında Dikkate Alınacak 2020 Yılı Kesinleşmiş SGK Borçları Aşağıdaki Şekilde Hesaplanmıştır. << Devamını Oku>> [133]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Uyuşmazlık konusu olayda, davacılar tarafından, ihale ilanı ve dokümanındaki, ihalenin, Kamu İhale Kanunu’nun 38. maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacağı yönündeki düzenlemenin dayanağı olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 60. maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü fıkralarının yürütmesinin Dairemizin 17.02.2015 tarih ve E:2014/2580 sayılı kararıyla durdurulduğu ileri sürülmekte ise de; davacı dahil olmak üzere istekli ol << Devamını Oku>> [1101]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşme imzalamak üzere davet edilen istekli, ihale tarihi itibariyle vermesi gereken 4734 sayılı KİK 10. maddesinin (d) bendi kapsamında "kesinleşmiş vergi borcu" olmadığına dair getirmesi gereken yazıda, "6183 s.k. 22/A maddesine " göre borcu yoktur ibaresi varsa kabul edilebilir mi? Saygılar…. << Devamını Oku>> [1151]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale Mevzuatında Dikkate Alınacak 2016 yılı Kesinleşmiş SGK Borçları << Devamını Oku>> [2552]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşme esnasında istenen belgeler sgk borcu yoktur yazısında yüklenicinin borç tutarındaki üst limit nedir ? << Devamını Oku>> [427]