Sözleşme esnasında dikkate alınacak kesinleşmiş SGK borçları sınırları

Yayın Tarih: 20.01.2016 03:01
Özet

Sözleşme esnasında istenen belgeler sgk borcu yoktur yazısında yüklenicinin borç tutarındaki üst limit nedir ?


Sözleşme esnasında istenen belgeler sgk borcu yoktur yazısında yüklenicinin borç tutarındaki üst limit nedir ?


Üst Konuları: SGK Borcu

Benzer Yazılar

Cevabımız

 

İHALE MEVZUATINDA DİKKATE ALINACAK KESİNLEŞMİŞ SGK BORÇLARI *

(01.01.2016-31.12.2016 Tarihleri Arası)

İsteklinin Niteliği Sigorta Primine Esas Alt Sınır = Asgari Ücret Sigorta Primine Esas Üst Sınır = Alt Sınır x 6,5 Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Sınırı

SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Alt İşvereni Yok

 

1.647,00 TL 10.705,50 TL 10.705,50 x 3 = 32.116,50 TL

SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Alt İşvereni Var

 

1.647,00 TL 10.705,50 TL 10.705,50 x 6 = 64.233,00 TL

SSK ve Emekli Sandığı Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Sadece SSK Kapsamındaki Sigortalılar Açısından

 

1.647,00 TL 10.705,50 TL 10.705,50 x 3 = 32.116,50 TL

SSK ve Emekli Sandığı Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Sadece Emekli Sandığı Kapsamındaki Sigortalılar Açısından

 

1.647,00 TL 10.705,50 TL 10.705,50 x 3 = 32.116,50 TL

SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Gerçek Kişi ve Bağ-Kur Kapsamında Sigortalısı-Alt İşvereni Yok

 

1.647,00 TL 10.705,50 TL 10.705,50 x 3 = 32.116,50 TL

SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Gerçek Kişi ve Bağ-Kur Kapsamında Sigortalısı/Bağ-Kur Sigortalılığı Açısından

 

1.647,00 TL - 1.647,00 x 3 = 4.941,00 TL

Bağ-Kur Kapsamında Sigortalı veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeme Yükümlüsü İse

 

1.647,00 TL - 1.647,00 x 3 = 4.941,00 TL
Kapsana Dahil borçkar Şunlardır; 
Sigorta Primi
İşsizlik Sigortası Primi
Sosyal Güvenlik Destek Primi
Primlere İlişkin Gecikme Cezası-Gecikme Zammı-Diğer Fer ’ileri
Emekli Keseneği ve Kurum Karşılıkları
Emekli Keseneği ve Kurum Karşılıklarının Fer’ ileri
* KİGT. 17.3.2. Md. Göre hazırlanmıştır.    

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap