ihale-soru-cevap-logo.png

" kişiliğin " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tüzel kişi isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini sunmaları gerektiği ve tüzel kişi isteklilerin tek << Devamını Oku>> [103]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Tüzel kişi isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini sunmaları gerektiği ve tüzel kişi isteklilerin tek << Devamını Oku>> [77]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bununla birlikte idarenin, söz konusu Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan bilgilerle ortaklık durum belgesinde yer alan bilgilerin farklı olduğuna ilişkin tespiti ile ilgili yapılan incelemede, 14.01.2015 tarihli 8736 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde D….Kurumsal Bilgi İşlem Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.nin 30.12.2014 tarihli ve 2014/02 no’lu karar ile .S.. Kurumsal Temizlik ve Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.ne ortaklığının gerçekleştiği, dolayısıyla başvuru sahibi isteklinin, hisse ora << Devamını Oku>> [852]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yukarıda aktarılan hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, devlet memurlarının ticari bir faaliyette bulunmasının, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev almasının, ticari mümessil, ticari vekil veya ticaret şirketlerinden kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olmalarının yasaklandığı, ancak yönetim ve karar mekanizmasında yer almadıkları sürece devlet memurlarının sermaye şirketlerine ortak << Devamını Oku>> [964]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

1 no’lu kısımda ihale üzerinde bırakılan As...er Turizm İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.- A...ge Tem. İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığında; pilot ortak A...ge Tem. İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.nin özel ortak As...er Turizm İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin oranında şirket ortağı olduğu, iş ortaklığını oluşturan her iki şirketin de ayrı birer tüzel kişilik olduğu, her iki şirketi de münferit imza yetkisi ile temsil yetkisine sahip şirket müdürünün Onur Alp B...taş olduğu, Onur Al << Devamını Oku>> [3696]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Öncelikle saygılar; üstadım Hizmet alım ihaleleri uygulama yönetmeliği 63.maddeye göre puanlama yaparken (a) maddesinde tereddüt etmekteyiz. Bu durumda nasıl değerlendirme yapmamız gerekir. İş deneyim belgesi aynı tüzel kişiliğin ortaklarından bir tanesi mi olacak eger tüzel kişilik kendi adına iş deneyim sunması halinde ne yapmamız gerekir. (örneğin tüm firmalar iş deneyim belgelerini tüzel kişilik adına sundular […] << Devamını Oku>> [301]