ihale-soru-cevap-logo.png

" kişilik " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın hocam, 1. bir ihaleye gerçek kişi ayrı teklif, aynı kişini ortağı olduğu tüzel kişilik ayrı teklif vereblir mi? tüzel kişilikteki ortaklığın oranı ( nin altında veya üstünde olması teklif verip vermemesini etkiler mi) 2. Danışman mühendis alımı ihalesinde, (bu ihale hizmet alımı ihalesi olarak yapılacaktır limitler nedini ile) idari şartnamede ; ASGARİ ÜCRETİN %… […] << Devamını Oku>> [130]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

1 no’lu kısımda ihale üzerinde bırakılan As...er Turizm İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.- A...ge Tem. İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığında; pilot ortak A...ge Tem. İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.nin özel ortak As...er Turizm İnş. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin oranında şirket ortağı olduğu, iş ortaklığını oluşturan her iki şirketin de ayrı birer tüzel kişilik olduğu, her iki şirketi de münferit imza yetkisi ile temsil yetkisine sahip şirket müdürünün Onur Alp B...taş olduğu, Onur Al << Devamını Oku>> [3697]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale tarihi itibariyle ₺29.000.- sigorta borcu olan firma (tüzel kişilik) sözleşme imzalayabilir mi? << Devamını Oku>> [806]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

110 kişilik personel çalıştırılmasına dayalı hizmet işinde % 20 artış oranını geçmeden 20 kişi arttırılarak yürütülmesinde sakınca var mıdır? << Devamını Oku>> [470]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hizmet alım ihalesinde katılan tüm firmalar asgari işçilik maliyeti verdiler.Biz de HAİUY Madde 63'e göre Puanlama usulünü devreye soktuk Şimdi sorun:Tüm firmalar Tüzel Kişiliklerine ait işdeneyimi sunmuşlar Bu şekilde puan verecek miyiz Yoksa Tüzel kişiliği oluşturan ve den fazla hisseye sahip ortağın iş deneyimi sunmaları halinde mi puanlama yapacağız?Yani Sadece tüzel kişiliğe ait belge […] << Devamını Oku>> [551]