ihale-soru-cevap-logo.png

" kısım " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Örneğin sağlık il müdürlüğü o ildeki 15 hastane için çamaşır yıkama hizmet ihalesi açıyor. ve hastaneleri 3 kısıma ayırıyor. firmanın kamudan almış olduğu iş deneyim belgesi mevcut, ama iş deneyim belgesi bütün kısımlara kafi gelmiyor. her kısım için farklı tarihlerde almış olduğu farklı sözleşmelere bağlı iş deneyim belgelerini ihale zarfına bırakabilir mi? not: firma bütün […] << Devamını Oku>> [61]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No : 2016/037 Gündem No : 84 Karar Tarihi : 22.06.2016 Karar No : 2016/DK.D-106     Karar:  Kısmi teklife açık olarak yapılan ihalelerde, bir veya birden fazla kısmın üzerinde bırakıldığı isteklilerin, kısımlar itibariyle ayrı ayrı akdedilecek sözleşmelerden bir kısmını akdetmeye yanaşmaması halinde; bu istekliler tarafından sunulan geçici teminatların tamamının mı yoksa o kısma/kısımlara isabet edecek bedelin mi […] << Devamını Oku>> [766]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/MK-228 Sayılı Kararında: Kısmi teklife konu 2 kısım mal alımı için ayrı ayrı teklifte bulunan ve ihalenin her iki kısmı için toplam teklif bedeli karşılayacak şekilde düzenlenmiş geçici teminat mektubu sunan davacı şirketin, sunmuş olduğu geçici teminat mektubunun, iki kalem için teklif ettiği toplam miktarın tamamı için verildiğinden, ekonomik açıdan en avantajlı […] << Devamını Oku>> [486]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kısmi teklife açık ihalelerden kısımlar itibariyle ayrı sözleşme yapılmasının söz konusu olduğu hallerde; birden fazla kısmın üzerine ihale edilmesine karşın yapılması gereken sözleşmelerden bir kısmını yapmayan isteklilerin, sözleşmesi yapılmayan kısım(lar)a isabet eden geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerektiğine, << Devamını Oku>> [949]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kısmi teklife konu iki kısım mal alımı için ayrı ayrı teklifte bulunan ve ihalenin her iki kısmı için toplam teklif bedeli karşılayacak şekilde düzenlenmiş geçici teminat mektubu sunan davacı şirketin, sunmuş olduğu geçici teminat mektubunun, iki kalem için teklif ettiği toplam miktarın tamamı için verildiğinden, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği ihalenin 1. kısmına tekabül eden miktarın, ihale üzerinde kalan isteklinin idare ile sözleşme imzalaması sonrasında davacı << Devamını Oku>> [822]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Günaydın hocam.. yapım işi, kısmi teklife açık… mevzuat gereği her kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanacak. örnek: 1000 tl maliyetli bir ihale. kısım toplamları 400 , 300 , 300 olsun. bu durumda 3 ayrı sözleşme imzalanaçağı ve her sözleşme bedeli de KİK PAYI TAHSİLATI limiti olan 450 TL'nin altında olduğu için TAHSİL EDİLEMEYECEK… doğru mudur? << Devamını Oku>> [492]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam, kısmi teklif. yapım ihalesi kısmi teklife açıksa, sınır deger hesabı kısımlar için ayrı ayrı mı yapılır… << Devamını Oku>> [495]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam kolay gelsin 6 kısmi teklifli ihaleye çıktık kurum olarak. 6 kısımdan 4 tane kısım aynı firmada 2 kısım ise diğer firmada kaldı. 4 kısımlık alan firma sözleşme tutarı 558.000 tl 1 kısım 150.000 2 kısım 125.000 tl 3 kısım 83.000 tl 4 kısım 200.000 tl diğer 2 kısımlık alan firma sözleşme tutarı 156.000 tl […] << Devamını Oku>> [1035]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Genel bütçeden ihalesine çıkılan süreklilik arz eden personel alımlarında, ihalenin komisyon aşamasında, ödeneğinin yaklaşık maliyetin üzerinde verilen teklifi karşılamaması durumunda idarece ödeneğin temini döner sermaye bütçesinden yapılabilir mi yapılması halinde idarece döner sermaye bütçesinden temin edilen ödenek ihale komisyonunca kabul edilebilir mi? << Devamını Oku>> [254]