Kısmi teklife açık ihalelerde KİK payı kısım kısım mi hesaplanır yoksa tamamı mı dikkate alınır?

Yayın Tarih: 27.03.2017 10:03
Özet

Hocam kolay gelsin 6 kısmi teklifli ihaleye çıktık kurum olarak. 6 kısımdan 4 tane kısım aynı firmada 2 kısım ise diğer firmada kaldı. 4 kısımlık alan firma sözleşme tutarı 558.000 tl 1 kısım 150.000 2 kısım 125.000 tl 3 kısım 83.000 tl 4 kısım 200.000 tl diğer 2 kısımlık alan firma sözleşme tutarı 156.000 tl […]


Hocam kolay gelsin 6 kısmi teklifli ihaleye çıktık kurum olarak. 6 kısımdan 4 tane kısım aynı firmada 2 kısım ise diğer firmada kaldı. 4 kısımlık alan firma sözleşme tutarı 558.000 tl 1 kısım 150.000 2 kısım 125.000 tl 3 kısım 83.000 tl 4 kısım 200.000 tl diğer 2 kısımlık alan firma sözleşme tutarı 156.000 tl 4 kısımı alan firma kik katılım payı yatıracak mı yoksa kısım kısım sözleşme yapıp kik katılım payı yatırmayacak mı? yani sözleşmenin tamamını mı baz alacağız yoksa kısım kısım mı? kanuni dayanağını bulmakta yardımcı olur musunuz? teşekkürler


Üst Konuları: KİK Payı

Benzer Yazılar

Cevabımız

Kamu İhale Kanunun 53’üncü maddesinin (J) bendine göre; Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, bedeli yüzmilyar Türk Lirasını (Üçyüzdoksanbindörtyüzyirmibeş Türk Lirasını)* aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi (İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır.)

Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.4.3. maddesine göre ise, İşin tamamına veya bir kısmına teklif veren isteklinin teklif verdiği kısım veya kısımlardan birkaçı veya tamamı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi söz konusu olduğunda, yapım işleri ihaleleri hariç, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanacaktır. Ancak, mal ve hizmet alımlarında bir idareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden yapılan ihale ile karşılanması amacıyla kısmi teklife imkan verilen ihalelere münhasıran ve idari şartnamenin “Kısmi teklife ilişkin açıklamalar” başlığı altında idarece bu hususun düzenlenmiş olması kaydıyla her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanabilecektir. Ayrı ayrı sözleşmeye bağlanacak her kısım için ayrı kesin teminat alınacaktır.

Buna göre idari şartnamenizde kısmı teklifler için ayrı ayrı sözleşme imzalanacağı öngörülmemiş ise (ifadelerinizden öngörülmediği anlaşılıyor) isteklinin ihalede birden fazla aldığı kısımlar için tek sözleşme imzalanacağından dolayı sözleşme bedelinin onbinde beşi kadar KİK payı alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

 


* Kamu İhale Kurumu’nun 2017/1 sayılı Tebliği ile 21/01/2017 tarihli ve 29955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup 01.02.2017 – 31.01.2018 dönemini kapsamaktadır.

 

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap