ihale-soru-cevap-logo.png

" kısımları " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UM.III-2555 Sayılı Kararında: 18.02.2013 tarihinde ilanı yapılan ve 02.04.2013 tarihinde gerçekleştirilen uyuşmazlığa konu ihalede yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu üzerine 21.05.2013 tarihli ve 2013/UM.II-2206 sayılı kararı ile ihalenin 1, 2 ve 4’üncü kısımlarının iptal edildiği, ancak Kurul kararına karşı açılan dava sonucunda Mahkeme tarafından Kurul kararının yürütmesinin durdurulmasına karar veril << Devamını Oku>> [530]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UM.III-2555 Sayılı Kararında: 18.02.2013 tarihinde ilanı yapılan ve 02.04.2013 tarihinde gerçekleştirilen uyuşmazlığa konu ihalede yapılan şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusu üzerine 21.05.2013 tarihli ve 2013/UM.II-2206 sayılı kararı ile ihalenin 1, 2 ve 4’üncü kısımlarının iptal edildiği, ancak Kurul kararına karşı açılan dava sonucunda Mahkeme tarafından Kurul kararının yürütmesinin durdurulmasına karar veril << Devamını Oku>> [523]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kısmî kabule açık olarak gerçekleştirilen mal alımı ihalesi neticesinde bir istekli firma ile 4 kısım üzerine tek bir sözleşme imzalanmıştır. Yüklenici firma sözleşme imzalanırken 4 kısmın tamamını kapsayan nakit kesin teminat vermiştir. Yüklenici, 4 kısımdan 2 sinde taahhüdünü yerine getirmiş ve sözleşme hükümlerine göre kısmî kabul yapılmıştır. Kalan 2 kısımda ise yüklenici firma taahhüdünü << Devamını Oku>> [464]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın Üstadım, anahtar teslimi götürü bedelde kısmı teklife çıkılır mı? Ayrıca üç ayrı kısmı teklifi alan firma tek sözleşme imzaladıktan sonra kısımlardan birinin şartnameye göre yapamasa diğer üç kısmı teklifle mi yoksa yapamadığı kısımlamı değerlendirilmelidir. << Devamını Oku>> [465]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam Saygılar!İlgili KHK^nın Mahalli İdarelerce mevcut taşınırların durumu ile ilgili olarak;Park ve Bahçeler ile Temizlik ihalelerimizde bulunan araçlar için mevcut sözleşmelerindeki personel kısımları iş ekilişi yapılarak sözleşme sonuna kadar araç kısımları devam edilebilir mi?Sözleşmeleri 2018 yılı sonuna kadardı.Ayrıca devam edilemiyecekse araçlar için kiralama yoluna gitmek istiyoruz neler yapmamız gerekir.Teşekkürler. << Devamını Oku>> [198]