ihale-soru-cevap-logo.png

" komisyonunun " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda, yiyecek yardımının, restoran, cafe, market vb. yerlerde para yerine geçen bir ödeme aracı olan kart ile yapılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir. 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesi 1 inci fıkrasında kamu zararı tanımlanmış, 2 nci fıkrasında da bu zararın belirlenmesinde esas alınacak kriterler düzenlenmiştir. 5018 sayılı Kanunda, “Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması” da kamu zararının belirlenmesinde esas alınacak kriterlerd << Devamını Oku>> [153]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ihale yetkilisinin ve ihale komisyonu üyelerinin işlemleri değerlendirildiğinde; ihale yetkilisince ihale onay belgesi düzenlenmesi ve bu ihale ile ilgili sözleşmenin imzalanması işlemi 5018 Sayılı Kanun’un yukarıya alınan hükümleri çerçevesinde harcama talimatıdır. İhale komisyon üyeleri ise vermiş oldukları “ihale kararı” ile bu talimatı gerçekleştirmişlerdir. Yukarıda açıklandığı üzere, harcama talimatı olan onay belgesi/sözleşme ile bu talimatın gerçekleş << Devamını Oku>> [161]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Danıştay 13 üncü Dairesi tarafından 23.07.2007 tarih ve Esas No:2007/8075 sayılı kararı ile         “…        4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 6.maddesinin 3. fıkrasındaki düzenleme ile ihale komisyonlarına, ihale günü gelmeden önce ihale dokümanı ve ihale işlem dosyası hakkında bilgi sahibi olmak, ilan metni ve ihale dokümanlarında tekliflerin […] << Devamını Oku>> [474]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Teknik Şartname’ye uygunluğuna ilişkin değerlendirmenin idarelerce sadece “muayene ve kabul” aşamasında yapılabileceği gibi, muayene kabul aşaması ile birlikte “tekliflerin değerlendirilmesi” aşamasında da “numune değerlendirmesi” yoluyla yapılabileceği, ihale dokümanında düzenlenmiş olması koşuluyla bu konudaki takdir yetkisinin idarelere ait olduğu, değerlendirmenin yapıldığı aşamadan bağımsız olarak teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde << Devamını Oku>> [676]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale sürecine ilişkin olarak ön mali kontrol incelemesinde tespit edilen hata nedeniyle ihale kararına uygun görüş verilmediği gerekçesiyle, ihale komisyonunun mevcut kararı düzelterek değiştirme işleminin 25.10.2010 tarihli ve 2010/DK.D-162 sayılı karar çerçevesinde mevzuata uygun olduğu hk. << Devamını Oku>> [1431]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba. 5018 sayılı KANUNUN 31. maddesinde yer alan "… kanunların veya cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon vb kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olur". bu maddeyi, ihale komisyonunun sorumluluğu ( ihale komisyonunun, ihalenin türüne – açık ihale yada pazarlık usulü ihale- […] << Devamını Oku>> [379]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale komisyonu karar verirken verilen teklif yaklaşık maliyetin üstünde olmakla birlikte kabul edilebilir sınırlar içinde olması halinde ihale onay belgesinde belirtilen kullanılabilir ödenek tutarınında karşılaması halinde kdv ve fiyat farklarını karşılayıp karşılamaması hususunu göz önünde bulundurmalı mıdır? << Devamını Oku>> [205]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

merhaba hocam. acil yardımlarınızı rica etsem… 25.05.2015 tarih ve saat 16:16 da sorduğum """ihale komisyonunun iptal yetkisi varmıdır""" başlıklı soruma verdiğiniz cevapta, ihale komisyonu yeterli rekabetin oluşmadığı kanaatine varır ise ihaleyi iptal edebilir demiştiniz… şimdi böyle bir sorunum var…bunun kanun maddesi yada yasal dayanağı varmıdır… mevzuatta somut bir şey bulamadım. NOT: komisyon bu yönde karar […] << Devamını Oku>> [2861]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba. ihale komisyonu, """"""""""""""""yeterli rekabet oluşmadığı kanaati gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesi uygun görülmüştür"""" şeklinde bir karar yazabilirmi………………..yani ihale komisyonunu ihaleyi iptal etme yetkisi varmı…normalde iptal yetkisi ihale makamında ancak komisyon nasıl bir karar alabilir. yardımlarınızı bekli << Devamını Oku>> [442]