ihale-soru-cevap-logo.png

" Konaklama " ile Etiketlenmiş İçerikler


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Rapor ekinde yer alan belgelerin incelenmesi sonucunda, inceleme ve araştırma gezisine katılan belediye başkanı ve beraberindeki heyete Genelgedeki hükümlere uygun olarak toplam ... TL harcırah ödenmesine rağmen, ayrıca Genelgeye aykırı olarak organizasyonu düzenleyen ... Vakfına ulaşım, konaklama, transferler, eğitim, sunum, iaşe, yemek, rehberlik hizmetlerini kapsayan toplam ... TL (... TL + KDV) ödemede bulunulduğu anlaşılmıştır. Ayrıca rapor dosyasında ... TL’lik hizmet bedeli olarak adlandı << Devamını Oku>> [63]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda, İdarenin, kendi imkânlarıyla temin edemediği mesleki eğitim hizmetlerini, hizmet alımı yoluyla sağlaması imkânı bulunmakla beraber, eğitime katılan personele ilişkin barınma, yiyecek ve ulaşım hizmetlerinin ise 6245 sayılı Kanun hükümlerine göre geçici görev yolluğu ödemek suretiyle karşılaması gerekmektedir. Katılımcıların, her şey dâhil tam pansiyon ve açık büfe sistemiyle ağırlandığı konaklama bedelini de içerecek şekilde adı geçen Derneğe toplam ... TL ödeme yapıldığı görülmüştür << Devamını Oku>> [82]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, Bursa ilinde çalıştay düzenleyeceğiz, yaklaşık olarak 300 katılımcı planlanmaktadır ve gelecek olanlar başka şehirlerden gelecekleri için konaklama tarafımızca karşılanacaktır. 180.000 TL gibi bir fiyat ortaya çıkmaktadır. Bu fiyattaki Konaklama hizmeti doğrudan teminle alınabilir mi ?, Temsil ağırlama kapsamında doğrudan teminle alınabilirse harcama tertibi fark edermi, 03.6 yada 03.5 olması önemlimidir. 03.6 temsil tanıtma ödeneğimiz […] << Devamını Oku>> [403]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam merhaba, il dışından veya başka ilçeden belediyemize konuk olacak ortaokul öğrencilerin yemek, konaklama v.b ihtiyaçları temsil, tören ve ağırlama kapsamında karşılanabilir mi, eğer temsil, tören ve ağırlama kapsamında karşılancaksa Mahalli İdareler Harcama Belgeleri yönetmeliğinin 37 maddesinin hangi fıkrasına uygun belgeler ödeme emrine bağlanmalıdır. Bir de 37. maddesinin 2 fıkrasındaki yabancı konuk kavramından ne anlaşılmalıır. […] << Devamını Oku>> [303]