ihale-soru-cevap-logo.png

" kullanarak " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarenin şikayete konu şartname maddesini mevzuata uygun düzenlemediği ve geniş bir ifadeyle doğrudan hangi belgelerin talep edildiğinin anlaşılamadığı sonucuna varılmış olsa da,  anılan düzenlemeye ilişkin olarak Kuruma ulaşan şekil ve usul kurallarına uygun bir itirazen şikayet başvurusunun bulunmadığı, ihale dokümanının bu haliyle kesinleştiği hususları göz önünde bulundurulduğunda ihalenin mevcut doküman ile sonuçlandırılmasının uygun olacağı sonucuna varılmış olup şikayete konu düzenlemenin << Devamını Oku>> [45]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Dosya içeriğine ve oluşa uygun kabule göre, sanıkların suç tarihinde .. Orman İşletme Şefliğinde yapılacak olan dikili ağaç kesimi ihalesine iştirak etmek isteyen ve ihalenin yapılacağı orman sahasına gelen katılana, cebir ve tehdit kullanarak katılımına engel oldukları anlaşılmış ise de; katılanın ihaleye katılma yeterliliğinin bulunmaması halinde eylemlerinin tehdit ve kasten yaralama suçlarını oluşturacağı nazara alınarak, ihaleye ait idari ve teknik şartname, sözleşme ve müştekinin katılma k << Devamını Oku>> [968]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 15.02.2013 tarihli ve E:2012/1978, K:2013/354 sayılı kararı ile “…Dosyanın incelenmesinden, 16.11.2011 tarihinde yapılan ihalede 7 adet oküman alındığı, 5 isteklinin teklif sunduğu, isteklilerden birinin teklifinin şartnameye uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılması sonucunda 4 geçerli teklifin kaldığı, ihalede aynı teklif bedelini sunan ilk üç sıradaki isteklilerin Kamu İhale Kurumu'nun resmi internet sitesinde [&he << Devamını Oku>> [401]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kanun hükümlerinden teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması ve bunun karşılığında bir makbuzun alınarak isteklilerce söz konusu makbuzun geçici teminat karşılığında teklifi ile birlikte idareye sunulması şartının, geçici teminat bedelinin idare hesabına “Geçici Teminat” adı altında yatırılmasını ve idarece gerek görüldüğünde söz konusu geçici teminat tutarının gelir kaydedilebilme imkanını sağlamayı hedeflediği anlaşılmaktadır. Sonuç olarak; << Devamını Oku>> [2212]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam Saygılar! Belediye olarak bir açılışta konser vereceğiz ve burada özel güvenlik personeli ihtiyacımız bulunmakta (khk sonrası kadroya geçenler harici,10 kişi kadar ihtiyacımız var) bunu doğrudan temin yöntemi ile yapabilir miyiz? Yapabilirsek bunun özel bir durumu veya yöntemi var mıdır? << Devamını Oku>> [381]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstad iyi çalışmalar yapı denetim firmasında çalışan inşaat mühendisi vergi mükellefiyetini açtırıp diploması ile yapım, inşaat ihalelerine iştirak edebilir mi? << Devamını Oku>> [629]