İnşaat mühendisi diplomasını kullanarak ihalelere girebilir mi?

Yayın Tarih: 22.11.2016 01:11
Özet

Üstad iyi çalışmalar yapı denetim firmasında çalışan inşaat mühendisi vergi mükellefiyetini açtırıp diploması ile yapım, inşaat ihalelerine iştirak edebilir mi?


Üstad iyi çalışmalar yapı denetim firmasında çalışan inşaat mühendisi vergi mükellefiyetini açtırıp diploması ile yapım, inşaat ihalelerine iştirak edebilir mi?


Cevabımız

İş deneyimi olarak diplomanızı kullanabilir ve yapım işleri ihalelerine girebilirsiniz. İş deneyiminizin bulunmaması durumunda toplam süresi 15 yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl 01.02.2016 – 31.01.2017 dönemi için 197.091,00 TL benzer iş deneyimi olarak dikkate alınarak kullanılabilir. İş deneyiminizin bulunması durumunda Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48’inci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendine göre; diplomanın iş deneyimi olarak kullanılması ile ilgili 15 yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın iş deneyimi olarak kullanılabilir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap