ihale-soru-cevap-logo.png

" kullanılmış " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 02.12.2011 tarih ve E:2011/2960, K:2011/5520 sayılı kararı ile; “…Kamu ihale mevzuatı gereğince, isteklilerin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamalarını kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifelerine dayandırarak kamu kurumunun resmi tarifesinde yer alan fiyat teklif etmeleri durumunda, bu hususa ilişkin ayrıca açıklama yapmalarına gerek bulunmadığı, […] << Devamını Oku>> [350]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yönetmelikteki değişiklikteki değişiklik teknik şartnameye uygulanmamış ve eski teknik şartname kullanılmış ve 1. teklif eski teknik şartname 2. teklif ise değişen yönetmeliğe göre verilmiş. bu konu ile ilgili örnek kararlar var mı veya bilgilerinizden faydalabilir miyiz?. aynı hususu biz yönetmelik değişmiş diyerek katılımcılardan yeni yönetmeliği göre getirmeyenleri eleyebilir miyiz? << Devamını Oku>> [269]