Yönetmelikteki değişiklikteki değişiklik teknik şartnameye uygulanmamış ve eski teknik şartname kullanılmış ne yapılmalıdır?

Yayın Tarih: 25.07.2017 09:07
Özet

Yönetmelikteki değişiklikteki değişiklik teknik şartnameye uygulanmamış ve eski teknik şartname kullanılmış ve 1. teklif eski teknik şartname 2. teklif ise değişen yönetmeliğe göre verilmiş. bu konu ile ilgili örnek kararlar var mı veya bilgilerinizden faydalabilir miyiz?. aynı hususu biz yönetmelik değişmiş diyerek katılımcılardan yeni yönetmeliği göre getirmeyenleri eleyebilir miyiz?


Yönetmelikteki değişiklikteki değişiklik teknik şartnameye uygulanmamış ve eski teknik şartname kullanılmış ve 1. teklif eski teknik şartname 2. teklif ise değişen yönetmeliğe göre verilmiş. bu konu ile ilgili örnek kararlar var mı veya bilgilerinizden faydalabilir miyiz?. aynı hususu biz yönetmelik değişmiş diyerek katılımcılardan yeni yönetmeliği göre getirmeyenleri eleyebilir miyiz?


Üst Konuları: Z..

Benzer Yazılar

Cevabımız

İdari şartnamenizde tekliflerin hangi yönetmeliğe göre (teknik şartname eski yönetmeliğe atıf yapılarak hazırlanmış) verileceği belirtilmiş ise tekliflerin ona göre verilmesi gerekmektedir. Eski Yönetmeliğe göre hazırlanmış teknik şartnameye göre teklifleri isteyerek tekliflerin değerlendirme aşamasında yeni yönetmeliğe göre teklif hazırlayanları değerlendirmeye alarak eski teknik şartnameye göre teklif verenleri elemenizin doğru olmadığı değerlendirilmektedir. Nitekim eski Yönetmelik dikkate alınarak tekif veren istekliler de yeni yönetmellikten haberdar olmalarına rağmen şartnamenizde belirtilen şekilde tekliflerini hazırlamış olmaları muhtemeldir. Bunun yanında değişikliğin farkında olan isteklilerin ihaleden 3 işgünü öncesine kadar dokümana itiraz etmeleri gerekirdi. Yeni Yönetmeliğe göre teklif verenlerin de değerlendirmeye alınması doğru olmaz çünkü ihale dokümanızda bulunmayan bir şekilde ve teknik şartnamenizde olmayan hususlarda nasıl değerlendirme yapacaksınız ayrıca ihale yeni yönetmeliğe göre tekif veren istekliye bırakıldı, teknik şartnameyi mi esas alacaksınız yoksa değişen yönetmeliği mi?

İhalenin iptal edilerek ihale dokümanının değişen güncel mevzuata göre tekrar hazırlanarak tekrar ihaleye çıkılmasının daha doğru olacağı değerlendirilmektedir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap