ihale-soru-cevap-logo.png

" Kullanma " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İnşaat mühendisi olarak şahıs firmam var anonim şirket kurarsam veya nevi değişikliği yaparak firmayı anonim dönüştürsem diploma ve diğer iş deneyim belgelerimi hemen kullanma hakkım olur mu yoksa iş deneyimler için 1 yıl diploma için 5 yıl beklemem gerekir mi? << Devamını Oku>> [83]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

yapı kullanımı izin belgesini yüklenici mi yoksa idaremi alır << Devamını Oku>> [84]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Suç tarihinde Belediyede harcama yetkilisi ve komisyon üyesi olarak görev yapan sanıkların, kuruma önceden alınan yol projesi, kesit ve kübaj hizmetleri yapılması işi için sonradan doğrudan temin yöntemiyle alıma ilişkin evrak düzenleyerek fiili durumu hukukileştirmeye çalıştıkları, düzenlenen belgelerin içeriği nazara alındığında mevcut eylemlerinde sahtecilik suçunda aranması gereken iğfal kabiliyeti bulunmadığından sabit olan fiillerinin görevlerinin gereklerine aykırı hareket ederek yüklenic << Devamını Oku>> [942]


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı Kanunu’nun temel ilkelerine aykırı davranarak aynı tarihlerde yapılan işleri eşik değerlerin altında kalması amacıyla kısımlara bölerek doğrudan temin yöntemiyle alım yöntemini kullandığı, işi yakınlarına yaptırarak menfaat sağladıklarından görevi kötüye kullanma suçunun oluşacağı hk. << Devamını Oku>> [744]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun  2011/UY.III-3734 Sayılı Kararında: … işine ilişkin olarak Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin 2 nci maddesinde belirtilen yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgelerinin yer almadığı görülmesine karşın, bu belgelerin idare tarafından bilgi eksikliği kapsamında sonradan ilgililerden istenebileceği anlaşılmaktadır. << Devamını Oku>> [454]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.I-770Sayılı Kararında: Sözleşme ekinde sunulan 9 adet faturanın serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylı olduğu görülmüş, ancak onay işleminde kullanılan kaşenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan; “Kaşeler kare şeklinde olup, en üste “TC” rumuzu, altına “TÜRMOB” yazısı ve “Mm” amblemi, Serbes << Devamını Oku>> [475]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Tasfiye halinde teminat irat kaydediliyor. Yüklenicinin cezalı çalışması nedeniyle Hesap kesim hakedişi eksi çıkarsa irat kaydedilen teminat kullanılabilir mi? << Devamını Oku>> [294]