Benzer iş niteliğinde olan ve aynı tarihlerde yapılan işleri ,eşik değerlerin altında kalması amacıyla kısımlara bölerek doğrudan temin yönteminin kullanılması Görevi Kötüye Kullanma olarak sayılabilir mi?(4734 Yargıtay)

Özet

4734 sayılı Kanunu’nun temel ilkelerine aykırı davranarak aynı tarihlerde yapılan işleri eşik değerlerin altında kalması amacıyla kısımlara bölerek doğrudan temin yöntemiyle alım yöntemini kullandığı, işi yakınlarına yaptırarak menfaat sağladıklarından görevi kötüye kullanma suçunun oluşacağı hk.


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

5. CEZA DAİRESİ

E. 2012/16142

K. 2014/3361

Sanıkların Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine aykırı davranarak benzer iş niteliğinde olan ve aynı tarihlerde yapılan işleri ,eşik değerlerin altında kalması amacıyla kısımlara bölerek doğrudan temin yoluyla alım yöntemini kullanıp; başka isteklilerin kolaylıkla bulunabileceği bir ilde yakınlarına yaptırmak suretiyle anılan kişiye menfaat sağlamışlardır. Doğrudan temin usulünün bir ihale usulü olmaması da nazara alındığında görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri kabul edilmelidir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Hakkında açılmış bir kamu davası bulunmayan F.'in karar başlığında sanık olarak gösterilmesi mahallinde düzeltilebilir yazım hatası kabul edilerek bozma sebebi yapılmamıştır.

Sanıkların benzer iş niteliğinde olan ve aynı tarihlerde yapılan işleri 4734 sayılı Kanunun 5. maddesine aykırı olarak eşik değerlerin altında kalması amacıyla kısımlara bölerek doğrudan temin yoluyla alım yöntemini kullanarak; başka isteklilerin kolaylıkla bulunabileceği Konya gibi büyük bir ilde sanık M. K.'ın kayınbiraderine yaptırdıkları, bu suretle Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine aykırı davranarak anılan kişiye menfaat sağladıkları ve doğrudan temin usulünün bir ihale usulü olmaması da nazara alındığında görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri subuta erdiği halde yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle yazılı şekilde beraetlerine karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 26.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap