ihale-soru-cevap-logo.png

" mahkemenin " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 18.10.2010 tarih ve E:2009/1799 K:2010/7102 sayılı kararı ile; Dosyanın incelenmesinden, … Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından 15.10.2007 tarihinde açık ihale usulü ile "… Entegre Hastane Binası Yapım İşi" ihalesinin yapıldığı, ihaleye 9 isteklinin katıldığı, 6 firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan teklifler arasında C… A… adlı şahsın en avantajlı teklif […] << Devamını Oku>> [711]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi tarafından alınan 18.03.2014 tarihli ve E:2013/3729, K:2014/940 sayılı kararla “Dosyanın incelenmesinden; 24.06.2011 tarihli genel kurul kararıyla O… A…’ın 10 yıl süreyle uyuşmazlık konusu ihaleye ilişkin itirazen şikâyet başvurusunda bulunan B… İnş. Tem. Gıda Yemek Üretim Nak. Güv. ve Bil. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne müdür olarak seçildiği, şirket müdürü Ozan Arslan’ın [&hel << Devamını Oku>> [734]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

KİK'in itirazen şikâyetin zamanında yapılmaması sonucu mahkemenin nasıl karar vermesi gerektiği hk. << Devamını Oku>> [398]