ihale-soru-cevap-logo.png

" mahsup " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu durumda davalı ve karşı davacı iş sahibi vakfın az yukarıda değinilen sözleşmenin 10/d. maddesince teminatı irad kaydetmekte haklı olduğu ortadadır. Yine bu madde de irad kaydedilen teminatın zarar vb. diğer taleplerden mahsup edilemeyeceği de belirtilmiştir. Bu düzenleme sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan mülga 818 sayılı BK'nın 158/1. maddesince teminatın ceza niteliğinde olduğu ve 159/11. madde hükmünce cezayı aşan zarardan da düşülemeyeceğinin madde de "... bununla birlikte ..." denilm << Devamını Oku>> [686]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İYİ ÇALIŞMALAR YAPIM İŞİ KAPSAMINDA SÖZLEŞME İMZALADIĞIMIZ FİRMA İLE SÖZLEŞMEMİZİ FESİH ETTİK. KESİN TEMİNAT MEKTUBUNU GELİR KAYIT ETTİK. AYRICA TUİK İY-ÜFEYE GÖRE GÜNCELLEME YAPTIK VE FİRMADAN ARADAKİ FARKI TALEP ETTİK. – İLGİLİ FİRMAYA FESİH TARİHİNDE ÖNCE YAPILAN HAKEDİŞ ÖDEMESİNDE SGK BORCUNDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILDI VE BU TUTAR SGK YA GÖNDERİLDİ. ANCAK FİRMA O TARİHDE BU […] << Devamını Oku>> [538]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapım işinin geçici kabulü yapılmış olup, kesin hakedişte yüklenici firmanın gecikme cezası olduğu için idareden alacağı kalmamıştır. örneğin hakediş tutarı: 90.000 TL gerekli vergi kesintileri ( KDV TEvkifatı, Damga Vergisi, Gelir vergisi) düşüldükten sonra 80.000 kalmış olup gecikme cezası 81.000 TL olup idarenin 1.000 TL alacağı kalmıştır. yalnız hakedişte istenen vergi ve sgk borçlarının toplamı […] << Devamını Oku>> [2248]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Özellikle ihale sonrası geçici teminat iadelerinde, Kamu İhale Genel tebliğin 17.6.3. maddesi gereği "sgk ve vergi borcu yoktur" belgeleri ile geçici teminat iadeleri yapılmaktadır. Eğer geçici teminat mektup şeklinde ise borcu olan katılımcı başvuru yapmaz ve borçlu olduğu durumu tespit edilemez ise teminat mektubunun süresi dolması ve geçersiz olması durumunda ne yapacağız? EKAP üzeri sorgulamalarında […] << Devamını Oku>> [3714]