Geçici kabulü yapılan işte geçici kabul noksanlıkları kesintileri vergi ve SGK borçları için mahsup edilir mi?

Yayın Tarih: 11.05.2017 11:05
Özet

Yapım işinin geçici kabulü yapılmış olup, kesin hakedişte yüklenici firmanın gecikme cezası olduğu için idareden alacağı kalmamıştır. örneğin hakediş tutarı: 90.000 TL gerekli vergi kesintileri ( KDV TEvkifatı, Damga Vergisi, Gelir vergisi) düşüldükten sonra 80.000 kalmış olup gecikme cezası 81.000 TL olup idarenin 1.000 TL alacağı kalmıştır. yalnız hakedişte istenen vergi ve sgk borçlarının toplamı […]


Yapım işinin geçici kabulü yapılmış olup, kesin hakedişte yüklenici firmanın gecikme cezası olduğu için idareden alacağı kalmamıştır. örneğin hakediş tutarı: 90.000 TL gerekli vergi kesintileri ( KDV TEvkifatı, Damga Vergisi, Gelir vergisi) düşüldükten sonra 80.000 kalmış olup gecikme cezası 81.000 TL olup idarenin 1.000 TL alacağı kalmıştır. yalnız hakedişte istenen vergi ve sgk borçlarının toplamı 20.000 TL Olmakta olup hakedişinden yeterli tutar kalmadığı için kesilememiştir. bu durumda idare geçici kabul noksanlığı olarak hakedişlerden kestiği 12.000 TL^yi iade ederken 1.000 TL alacağını aldıktan sonra yükleniciye iade etmeli mi yoksa kalan 11.000 TL noksanlığı vergi ve sgk borcuna mı kesmeli?


Üst Konuları: Z..

Cevabımız

Geçici kabul noksanları kesintileri, geçici kabulde tespit edilen eksikliklerin teminatı amacıyla alınmak olup yüklenicinin eksik ve noksanı olmadığında bildiğiniz gibi geçici kabul tarihinde verilmektedir.

2008 -88 sayılı SGK Genelgesinde SGK borçlarının mahsubunda hakedişlerden ve kesin teminattan kesilmesi durumundan bahsedilmiş; Vergi açısından ise Tahsilat Genel Tebliğinin (Seri: A Sıra No: 1) “Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları”  başlıklı maddesine göre Kanun kapsamında hak sahiplerine 2.000 liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında, Hak sahiplerinin ve ilgililerin vadesi geçmiş borçlarının bulup bulunmadığının kontrolünün yapılması gerekmektedir.

Bahsedilen işte, eğer geçici kabul yapılmış ve eksiklikler tespit edilmemiş ise geçici kabul noksanları kesintilerinin iade edilmesi gerekmektedir. Ancak idarenin alacağı var ise öncelikle yüklenicinin içeride alacağı varsa ödenecek hakedişi üzerinden tahsil edilir. Ancak sözleşmenin feshi dışında geçici kabul noksanları kesintileri hukuken şartlı bir kesintidir dolayısıyla idare yüklenicinin iznini almadan kesinti yapar ise idare haksız konuma düşerek kesintileri faiziyle iade etmek zorunda kalabilir. Bunun yanında idare yükleniciden mufakatname alarak geçici kabul noksanları kesintilerinden (teminat vermişse teminatlardan) vergi ve SGK borçlarının kesilmesinde mahsur bulunmadığı değerlendirilmektedir.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap