Geçici Teminat iade edilirken isteklinin SGK veya vergi borcuna mahsup edilebilir mi?

Yayın Tarih: 24.11.2016 08:11
Özet

Özellikle ihale sonrası geçici teminat iadelerinde, Kamu İhale Genel tebliğin 17.6.3. maddesi gereği "sgk ve vergi borcu yoktur" belgeleri ile geçici teminat iadeleri yapılmaktadır. Eğer geçici teminat mektup şeklinde ise borcu olan katılımcı başvuru yapmaz ve borçlu olduğu durumu tespit edilemez ise teminat mektubunun süresi dolması ve geçersiz olması durumunda ne yapacağız? EKAP üzeri sorgulamalarında […]


Özellikle ihale sonrası geçici teminat iadelerinde, Kamu İhale Genel tebliğin 17.6.3. maddesi gereği "sgk ve vergi borcu yoktur" belgeleri ile geçici teminat iadeleri yapılmaktadır. Eğer geçici teminat mektup şeklinde ise borcu olan katılımcı başvuru yapmaz ve borçlu olduğu durumu tespit edilemez ise teminat mektubunun süresi dolması ve geçersiz olması durumunda ne yapacağız? EKAP üzeri sorgulamalarında ihalenin iptal olması, firmanın avantajlı teklif olarak atanmaması durumunda zaten sorgulanma yapılamamaktadır.


Üst Konuları: Geçici Teminat

Benzer Yazılar

Cevabımız

Kamu ihale Genel Tebliğinin 17.6.3. maddesinde;

“4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentleri gereğince, ihaleye katılan isteklinin teklifinin başka bir sebeple değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmadığı, bu isteklinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olup olmadığı veya ihalenin iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın, isteklilerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlarının bulunduğunun anlaşılması (sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde, bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi, ancak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir.”

Buradaki husus birim fiyat teklif mektubunda taahhüt ettiği gibi istekliler tarafından Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olunmadığına ilişkin belgeleri sözleşme aşamasında ihale tarihi itibariyle sunması gerekmektedir.

Bu aşamada bahsettiğiniz şekilde geçici teminat gelir kaydedilmektedir. Gelir kaydedilen geçici teminatın SGK ve vergi borçlarına mahsup edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Geçici teminat ihale yapan idarenin bütçesine gelir kaydedilir. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap