ihale-soru-cevap-logo.png

" makine " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İyi çalışmalar üstadım Kurumumuz bünyesinde bulunan kaz çiftliğinde yetişen kazların kesim,yolma vb. iş ve işlemleri için bir kaç yapı yapmamız gerekiyor. ihaleye çıkacağız. ancak ilgili yapıları yaparken içlerinde bulunması gereken özel imalatlı makine ve teçhizatlarında olması gerekiyor. Benim sormak istediğim yapım işi olarak çıktığımız Tüğ İşleme Merkezi ihalesinde tüğ işleme makinelerini de ihaleye yapım işi […] << Devamını Oku>> [74]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhale konusu işin niteliği dikkate alındığında kendi malı olması istenen makine, teçhizat ve ekipman miktarının makul ölçüde olduğu, araçların kapasite, güç ve teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir kriterin belirlenmediği, ihaleye 8 isteklinin teklif verdiği ve verilen tekliflerin yaklaşık maliyet bedelinin altında olduğu durumları bir arada değerlendirildiğinde söz konusu makine ve araçlar için kendi malı olma şartının yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin rekabet koşullarının oluşmasına << Devamını Oku>> [1012]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Makine amortisman giderine ilişkin olarak yapılan revizyonun hatalı olarak yapıldığı tespit edilmiştir. İhalede tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu ve yaklaşık maliyetin revize edildiği görüldüğünden, söz konusu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesine aykırılık taşımaktadır. << Devamını Oku>> [688]


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anlaşmazlık konusu döşemeler, asansörün taşıyıcı sistemi ve profillerle yükseltilecek döşemenin anahtar teslimi götürü bedel sözleşmesi kapsamında yapılması gerektiği ve ilave bir bedel ödenemeyeceği, Sıva imalatlarına ilişkin değerlendirmenin idaresince yapılması gerektiği, Yapımından vazgeçilen Afrika Kırmızısı doğal granit ile ilgili iş kaleminin fiyatının YİGŞ’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinin kıyasen uygulanması suretiyle, bu maddede ön görülen << Devamını Oku>> [690]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No : 2014/57 Gündem No : 41 Karar Tarihi : 27.08.2014 Karar No : 2014/UH.III-2962 Şikayetçi: Enis Temizlik Hizm. Yemek Üretim Tekstil Turz. Ve İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. İhaleyi Yapan Daire: Bahçelievler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Başvuru Tarih ve Sayısı: 11.08.2014 / 25581 Başvuruya Konu İhale: 2014/66998 İhale Kayıt Numaralı "2 Bölge (Soğanlı - Cumhuriyet - Şirinevler Mahalleleri) Kent Temizliği" İhalesi Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: Bahçelievler Belediye Başka << Devamını Oku>> [468]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İ bitirme belgesine konu işin temel, betonarme karkas, çatı gibi temel yapı imalatlarına haiz olmadığı tespit edildiğinden, başvuru sahibine ait iş bitirme belgesine konu işin B/IV benzer iş grubundaki işlerle tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri bakımından benzerlik göstermediği hk. << Devamını Oku>> [501]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdare tarafından kendi malı olması istenilen ve Teknik Şartname’de teknik özellikleri belirtilen makine ve ekipmanların ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilmesinin mümkün olmadığı, anılan Yönetmelik hükmü uyarınca, isteklilerin, makine ve ekipmanın özelliklerini gösteren belgeleri de teklif kapsamında sunmaları gerektiği, ihalelerde tekliflerin değerlen << Devamını Oku>> [906]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

1)Hizmet alımı ihalelerinde, idarenin kendi malı olma zorunluluğu getirmediği ihalelerde, idari şartnamenin 7.5.2 maddesinde istenilen makine ekipmanı teklif mektubu ekinde sunmak zorunlu mudur? 2)Makinenin alındığına dair kesilen fatura geçerli olur mu? << Devamını Oku>> [669]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstad benim sorum 696 Sayılı KHK ile 375 sayılı KHK eklenen geçici 23 ve 24 üncü maddelere istinaden personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımların da süresi 31.12.2017 tarihinde sona eren sözleşmeler Geçici 23 üncü maddesinin XV inci fıkrasına istinaden geçiş işlem süresince 4734 sayılı KİK (22/d) kapsamında alım yapılabilir denmektedi.Bu geçiş süreci sona erdikten sonra bu […] << Devamını Oku>> [249]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba. Personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım ihalesinde yaklaşık maliyet hazırlanırken, teknik şartnamede yer alan ve işin bitiminde firmaya iade edilecek olan çim biçme makinesi ile ilgili olarak alınan fiyat teklifi yaklaşık maliyette maliyet unsuru olarak gösterilmeli midir? Örnek olarak; İşin süresi: 2 yıl. Malzemenin Amortisman Oranı: % 25 Faydalı Ömür: 4 yıl. Malzemenin Fiyatı: 5.000 […] << Devamını Oku>> [605]