Özel imalat gerektiren makine ve ve teçhizatlar yapım işi kapsamına dahil edilerek yaptırılabilir mi?

Özet

İyi çalışmalar üstadım Kurumumuz bünyesinde bulunan kaz çiftliğinde yetişen kazların kesim,yolma vb. iş ve işlemleri için bir kaç yapı yapmamız gerekiyor. ihaleye çıkacağız. ancak ilgili yapıları yaparken içlerinde bulunması gereken özel imalatlı makine ve teçhizatlarında olması gerekiyor. Benim sormak istediğim yapım işi olarak çıktığımız Tüğ İşleme Merkezi ihalesinde tüğ işleme makinelerini de ihaleye yapım işi […]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İyi çalışmalar üstadım

Kurumumuz bünyesinde bulunan kaz çiftliğinde yetişen kazların kesim,yolma vb. iş ve işlemleri için bir kaç yapı yapmamız gerekiyor. ihaleye çıkacağız. ancak ilgili yapıları yaparken içlerinde bulunması gereken özel imalatlı makine ve teçhizatlarında olması gerekiyor.
Benim sormak istediğim yapım işi olarak çıktığımız Tüğ İşleme Merkezi ihalesinde tüğ işleme makinelerini de ihaleye yapım işi olarak sokabilir miyiz. bu makinalar hazır bir halde olmayıp özel yapım olacaklardır.
Teşekkürler iyi çalışmalar.

Cevabımız

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Bu Kanunun uygulanmasında;

Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,  … İfade eder.” denilmektedir.

“Temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez. …” denilmektedir.

Bu anlamda piyasadan hazır halde alabilecek malların anahtar teslimi götürü bedel yapım işine dahil edilerek yapılamayacağı bilinmektedir bunun yanında inşaat aşamasında özel imal edilmiş makine ve teçhizatlarında olması, bu imalatların inşaat tamamlandıktan sonra monte edilemeyeceği ve inşaat aşamasında temin edilerek inşaatta bütünlük arz edecek şekilde imalatın gerçekleştirilmesi mecburiyeti var ise (bunun teknik personel tarafından gerekçelendirilmesi)  yapım işine dahil edilerek ihaleye çıkılabilir. Bunun yanında bunlar sağlanmıyor/sağlanamıyor ise kesim ve tüy işleme merkezi ile ilgili olarak özel imalat yapılacak makine ve teçhizatla ilgili mal alımı şeklinde ihaleye çıkılabileceği değerlendirilmektedir.

Kolaylıklar diliyorum.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap