ihale-soru-cevap-logo.png

" makul " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde mevzuat uyarınca ihale konusu işe ilişkin uygulama projelerinin idarece hazırlanarak isteklilere verilmesi, isteklilerinde bu uygulama projeleri üzerinden imalat kalemlerine ilişkin metrajları kendilerinin hesaplaması ve tekliflerini oluşturması, imalat aşamasında da işi uygulama projesindeki şekliyle bitirmesi esastır. Yine anahtar teslimi götürü bedel üzerinden ihale edilen işlerde idarenin metrajları ile isteklilerin metrajlarının bi << Devamını Oku>> [1131]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Şikayete konu ihalenin de anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle yapıldığı hususu dikkate alındığında, imalat miktarlarının ihale dokumanı içerisinde isteklilere verilememesi dolayısıyla isteklilerce miktar tespitinin proje, pursantaj listeleri ve mahal listeleri üzerinden hesaplanması gerektiğinden ve isteklilerce belirlenen miktarların ise idarenin belirlediği miktarlarla birebir örtüşmesi beklenemeyeceğinden söz konusu farklılıkların istikrar kazanmış kurul kararları doğrultusu << Devamını Oku>> [921]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.III-2921 Sayılı Kararında: İhale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, isteklice anahtar teslimi götürü bedel teklif icmalinin, müteahhit kârı ve genel gider icmalinin, tüm iş kalemlerine ilişkin cetvellerin ve açıklama istenilen iş kalemlerine ilişkin olarak analizlerin ve proforma faturaların sunulduğu görülmüştür. İdarece açıklam << Devamını Oku>> [568]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UY.I-3285 Sayılı Kararında: Mevzuat hükümlerine göre idarelerin mevzuatta belirtilen koşulların oluşması halinde ihale usulünün seçilmesinde, uygulanacak ihale usulü için mevzuatta öngörülen sınırlar içinde kalmak kaydıyla istenen iş deneyim tutarının belirlenmesinde ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda takdir yetkileri bulunmaktadır. Diğer taraftan idarenin bu kon << Devamını Oku>> [479]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2013/UH.II-616 Sayılı Kararında: İdarenin istekliye iki günlük tamamlama süresi vermesi durumu incelendiğinde, ilgili mevzuatında iki iş gününden az olmamak üzere düzenlemesinin bulunması karşısında 18.10.2012 tarihinde gönderilen yazıda belirtilen iki günlük süre usul yönünden kamu ihale mevzuatına aykırıdır. Ancak belirtilen aykırılığın başvuru sahibinin hakkını ihlal etmesi için ihale sürecinin e << Devamını Oku>> [498]