ihale-soru-cevap-logo.png

" malzemelerin " ile Etiketlenmiş İçerikler


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bu duruma göre, şartnamede idareye teslimi istenilen malzemelerin mülkiyeti davacı da kalsa bile belli bir maliyet karşılığında temin edilebileceği ve bu malzemelerin temini giderlerinin Kamu İhale Genel Tebliği'nin 78.30.maddesi kapsamında amortisman gideri olarak kabul edilmesinin mümkün olmaması karşısında, fiyat teklifini oluşturma noktasında tereddüt oluşturabilecek nitelikte bu eksik düzenlemenin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [302]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bakılan davada, ihale şartnamesi gereği araç yakıt gideri için tevsik edici belge sunulması gerekirken, davacı şirket tarafından km’de 0,50 TL mazot bedeli öngörüldüğü, ancak bu bedelin herhangi bir tevsik edici belge ile belgelendirilmediği; örnek menülerde yer alan bazı yemek içeriklerindeki maydanoz, yumurta ve dereotuyla ilgili yapılan açıklamaya ilişkin olarak, anılan gıda malzemeleri için Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından belirlenmiş yaş gruplarına göre porsi << Devamını Oku>> [377]


24 Aralık 2017 Tarih ve 30280 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve 24’üncü maddeler ile idarelerde personel çalıştırılmasına dayalı olarak çalıştırılanlar başvurması halinde kadroya geçeceklerdir. << Devamını Oku>> [615]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Birim fiyatlı bir işte ihzarat ödemesi nasıl yapılır? Malzemenin veya malzemelerin yüzde kaçı ihzarat olarak ödenebilir. << Devamını Oku>> [1237]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırılmasına dayalı malzemeli temizlik hizmet alımında, temizlik malzemesinin yaklaşık maliyetini mal alımı ihaleleri yönetmeliğinin 8/3-(ç) bendine göre önceki yılda yaptığımız doğrudan teminlerdeki alım fiyatlarının yeniden değerlendirilerek yapılabilir mi ? Birde bulunduğumuz yer de istenilen malzemeyi tek firma satıyorsa sadece ondan fiyat teklifi almak yoluyla yapılabilir mi? << Devamını Oku>> [576]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Yapım işi ihale de montaj yapılan malzemelerden bir miktarda yedek malzeme alınmak istenmektedir. İhaleye çıkılacağı zaman projede montaj yapılacak malzemeler gösterilip, sadece yedek olarak alınmak istenen malzemelerin sayısını belirtmek sıkıntı oluşturur mu? << Devamını Oku>> [245]