ihale-soru-cevap-logo.png

" masraflar " ile Etiketlenmiş İçerikler


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mahkemece iddia,savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davalının ihaleyle yüklendiği 2.500ton askeri malzemenin taşınması işini sözleşmeye uygun yerine getirilmediğindan bahisle davacı tarafından sözleşmenin feshedildiği, feshe dair ihtarname şirketin sözleşmede belirtilen adresine iadeli taahhütlü gönderildiği, davalının adreste bulunmadığından bahisle iade edildiği, davalının sözleşmenin feshine itirazı olmadığı, taşınacak emtianın küçük tonajda olması sebebiyle sözleşme dışınd << Devamını Oku>> [1316]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Uhdemizde kalan ihaleyi idare bazı gerekçelerle iptal etmiştir.Biz bu durumda geçici teminatları ve yapılan harcamaları geri almak istiyoruz.Hangi kanunun hangi maddesine göre bu talebimizi idareye iletmemiz gerekir.?Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim. << Devamını Oku>> [1904]