ihale-soru-cevap-logo.png

" mektubunu " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri doğrultusunda başvuru sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosuna Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubu bilgilerine yer verildiği görülmüş olup, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 58/a maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda idarece söz konusu teminat mektubuna ilişkin olarak isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan << Devamını Oku>> [75]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.I-2522 Kararında: Adayların dokümanda belirlenmiş olan şekil unsurlarına uygun olmayan başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı, bu durumdan kaynaklanan sorumluluğun adaya ait olduğu belirtilmiş olup başvuru mektubunun 3 ortak tarafından imzalanmayıp, ayrı ayrı imzalanmış olan 3 başvuru mektubunun sunulması hususunun idare tarafından şekil yönünden aykırı bir durum olarak değerlendirildiği anlaşılmıştır. Ancak, ön yeterlik dosyası iç << Devamını Oku>> [405]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Günaydın hocam vekaleten ihaleye katılmam halinde birim fiyat teklif cetveli ile birim fiyat teklif mektubunu imzalayabilir miyim? Saygılarımla. << Devamını Oku>> [452]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam merhabalar. Kesinleşen ihale kararının firmalara bildirilmesinden sonra Geçici Teminat Mektubunu talep eden firmanın itiraz hakkı devam eder mi? Geçici Teminat Mektubu İadesi için itiraz sürelerini beklememiz gerekir mi? << Devamını Oku>> [793]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Hocam iş ortaklığında teklif mektubu pilot ortağın tüzel kişiliğe sahip iki temsili müdürünün olması ve noter onaylı imza sirkülerinde münferit imza belirtilmesi durumunda pilot ortakta tüzel kişiliğe sahip şirket müdürlerinden sadece birisinin teklif mektubunu imzalaması yeterlidir değil mi? ikinicisi müştereken ve ilzama gibi terimler sözcük anlamından öte hukiki anlamda neyi ifade etmektedir.Tşkler… << Devamını Oku>> [915]