Ortak girişim olarak girilen ihalede, ortakların aynı başvuru mektubunu imzalaması gerekirken, 3 ortağın da aynı nitelikte 3 ayrı başvuru mektuplarını imzalayarak idareye sunması mevzuata uygun mudur?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.I-2522 Kararında: Adayların dokümanda belirlenmiş olan şekil unsurlarına uygun olmayan başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı, bu durumdan kaynaklanan sorumluluğun adaya ait olduğu belirtilmiş olup başvuru mektubunun 3 ortak tarafından imzalanmayıp, ayrı ayrı imzalanmış olan 3 başvuru mektubunun sunulması hususunun idare tarafından şekil yönünden aykırı bir durum olarak değerlendirildiği anlaşılmıştır. Ancak, ön yeterlik dosyası içerisinde iş […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.I-2522 Kararında:

Adayların dokümanda belirlenmiş olan şekil unsurlarına uygun olmayan başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı, bu durumdan kaynaklanan sorumluluğun adaya ait olduğu belirtilmiş olup başvuru mektubunun 3 ortak tarafından imzalanmayıp, ayrı ayrı imzalanmış olan 3 başvuru mektubunun sunulması hususunun idare tarafından şekil yönünden aykırı bir durum olarak değerlendirildiği anlaşılmıştır. Ancak, ön yeterlik dosyası içerisinde iş ortaklığı beyannamesinin sunulduğu, pilot ortak ve özel ortakların kimler olduğunun belirtildiği, 3 ortağın da aynı nitelikte başvuru mektuplarını imzaladıkları tespit edilmiştir. Anılan durumda şekil unsurunun ortaklar tarafından başvuru mektubunun imzalanması şeklinde yorumlanması ve 3 mektubun da aynı olması hususları birlikte değerlendirildiğinde imzalanmış olan 3 başvuru mektubunun yeterli görülebileceği sonucuna ulaşılmış olup başvuru sahibinin ön yeterlik başvurusunun anılan gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata uygun bulunmamıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap