ihale-soru-cevap-logo.png

" müdür " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İstekli tarafından aktarılan Yönetmelik’in 47’inci maddesi kapsamında iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan M... Üniversitesi’ne gerçekleştirdiği işe ilişkin olarak sözleşme, fatura, damga vergisi dekontunun sunulduğu,  sunulan belgeler üzerinde yapılan incelemede de iş deneyimini tevsiken sunulan sözleşme nüshasının idareye fotokopi olarak teslim edildiği, ilgili mevzuat hükümleri ve İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesi ile 22.8’inci maddesi gereğince yeterlik bilgileri tablosunda beyan << Devamını Oku>> [74]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4734 sayılı kanun kapsamında yapılan ihalelerde tek teklif olması durumunda kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren gene 10 gün beklemek zorunlu mudur? << Devamını Oku>> [122]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar Sürücüsüz araç kiralama hizmeti alımında sözleşme imzalandıktan sonra kurum 1 araçtan vazgeçmesi durumunda iş eksilişi yaşanıyor. 3 ay sonra alımından vazgeçilen 1 araç sözleşme bedeli içerisinde tekrar alınabilir mi ? Teşekkürler. << Devamını Oku>> [155]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan şikayete konu ihalede işçilik maliyeti hesabında sözleşme giderleri ve genel giderlerin %4 oranında hesaplanmasının zorunlu olmadığı açık olmakla birlikte, istekli tarafından %4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hariç işçilik hesaplanmasının ve buna uygun teklif verilmesinin de zorunlu olmadığı anlaşılmıştır. << Devamını Oku>> [117]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümlerine göre; memurlara yapılacak ödemelerde kişinin bulunduğu kadronun esas alınması gerekmektedir. Kişi belli dönem başkan yardımcılığı yaptıktan sonra müdürlüğe atandığı zaman artık başkan yardımcılığının değil, müdürlüğün haklarını almalıdır. Dolayısıyla müdürlüğe atanan kişiye başkan yardımcısına yapılan ödemelerin verilmesi mümkün değildir. Kişinin daha önce bulunduğu görevlerden, ek göstergesi yüksek olanına ilişkin ödemeleri alabileceğine dair mevzuatta bir düzenleme bulunmam << Devamını Oku>> [232]


Doğrudan temin usulü ile yapılan alımlarda yazılı sözleşme yapılmasının zorunlu olup olmadığına ilişkin açıklama Kamu İhale Genel Tebliği’nin 22.1.1.3’üncü maddesinde şu şekilde yer almaktadır. “Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın teslimi veya hizmetin ya da yapım işinin belli bir süreyi gerektirmesi durumunda, alımın bir sözleşmeye bağlanması zorunlu olup bir defada yapılacak alımlarda sözleşme yapılması idarelerin […] << Devamını Oku>> [277]


Merhaba, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ek 2'nci maddesine göre ilanı 01/08/2022 tarihi veya sonrasında yapılan ihalelerden, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan (mal ve hizmet alımlarında 2.002.017 TL / 3.336.704,50 TL, yapım işlerinde 73.407.984,50 TL) ihalelerin, elektronik ihale (e-ihale) yöntemi ile yapılmasının zorunlu belirtilmiş olup pazarlık usulü ile belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerin de 0 << Devamını Oku>> [221]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Her kamusal görevin bireysel gelir getirici faaliyet olarak görülmemesi ve yapılan her işin döner sermaye ek ödemesine hak kazandıracağının düşünülmemesi gerekir. Temyize konu tazmin hükmüne olayın bu yönüyle bakıldığında; temyiz dilekçesi ekinde gönderilen dağıtıma esas işgücü formlarında döner sermeye ek ödemesine yüzdesel olarak hak kazandıran ve mesai saatleri dışında saat bazında belirtilen faaliyetlerin; “kurs süresince kursun organizasyonu ve mesai, kursların yapılacağı kurum dışı eğitim << Devamını Oku>> [182]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İdarelerin yapacakları ihalelerde ihtiyacın türü ve miktarını belirleme konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermeleri beklenmektedir.  Bu kapsamda pazarlık usulü ile gerçekleştirilen şikâyete konu ihalede gelinen aşamada son tekliflerin de alınmasından sonra, ihale kapsamında olmayan bir bakım onarım hizmetinin ihale kapsamına alınması gerektiği gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesinin ve bu hususa dayanak teşkil edecek herhangi bir bilgi veya belgenin de ortaya konulmamasının Kamu İhale << Devamını Oku>> [227]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, ihale dosyasında bir markanın teknik dokümanları marka adı açık olacak şekilde yazılmış bir şekilde ve ingilizce olarak konulmuş, başka bir şartname yok bu konuyla alakalı. şimdi yapım esnasında idare bu marka pompa almak zorundasınız başka pompayı kabul etmiyoruz deyip ihale dosyasındaki ingilizce markanın dokümanına uygunluk isteyerek hatta o markayı istediklerini belirten bir yazı yazarak […] << Devamını Oku>> [250]