4734 sayılı kanun kapsamında yapılan ihalelerde tek teklif olması durumunda kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren gene 10 gün beklemek zorunlu mudur?

Yayın Tarih: 08.03.2023 03:03

4734 sayılı kanun kapsamında yapılan ihalelerde tek teklif olması durumunda kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren gene 10 gün beklemek zorunlu mudur?


Cevabımız

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 41'inci maddesine göre,  "ihale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz." hükmüne göre kesinleşen ihale kararının tebliğinden itibaren 10 günlük bekleme süresine uyulması gerekir zira ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceklerinden idare ve ihale üzerinde kalan isteklinin herhangi bir hak kaybına uğramaması adına geçerli tek teklif bile olsa 10 günlük bekleme süresine uyulması önerilir.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap