Pazarlık usulü ile yapılan ihaleler de 1 ağustos 2022 tarihi itibariyle elektronik ihale yapılması zorunlu mudur?

Yayın Tarih: 01.08.2022 11:08

Merhaba, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ek 2’nci maddesine göre ilanı 01/08/2022 tarihi veya sonrasında yapılan ihalelerden, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan (mal ve hizmet alımlarında 2.002.017 TL / 3.336.704,50 TL, yapım işlerinde 73.407.984,50 TL) ihalelerin, elektronik ihale (e-ihale) yöntemi ile yapılmasının zorunlu belirtilmiş olup pazarlık usulü ile belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerin de 01.08.2022 tarihi itibariyle e-ihale yapılması zorunlu mudur?

Cevabımız

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ek2'nci maddesinde; "Açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan ihalelerden 1/8/2022 tarihi veya sonrasında ilan edilenlerin uygulama yönetmeliklerinin “elektronik ihale” başlıklı maddelerine göre yapılması zorunludur.

(2) 4734 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihaleler ile açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına eşit veya üzerinde olan ihalelerden 3/10/2022 tarihi veya sonrasında ilan edilen ya da duyurulanların uygulama yönetmeliklerinin “elektronik ihale” başlıklı maddelerine göre yapılması zorunludur."

18/05/2022 tarihli ve 31839  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, ilanı 01/08/2022 tarihi veya sonrasında yapılan ihalelerden, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan (mal ve hizmet alımlarında 2.002.017 TL / 3.336.704,50 TL, yapım işlerinde 73.407.984,50 TL) ve açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin, elektronik ihale (e-ihale) yöntemi ile yapılmasının zorunlu olacağı hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda 3/10/2022 tarihi veya sonrasında ilan edilen ya da duyurulan açık ihale ve pazarlık usulü ile gerçekleştirilen (21/b, 21/c ve 21/f ) ihalelerin elektronik ihale (e-ihale) yöntemi ile yapılması zorunluluğu olacaktır. Dolayısıyla pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek ihalelerde 01.08.2022 tarihi itibariyle e-ihale yöntemi ile yapılması zorunluluğu yoktur.

Kolaylıklar diliyorum.                  İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap