ihale-soru-cevap-logo.png

" müdürünün " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi tarafından yapılan temyiz incelemesi sonucunda alınan 11.06.2012 tarih ve E: 2009/3478, K: 2012/1638 sayılı karar ile, “… Bu durumda, davacı şirket adına ihale tarihi itibarıyla hakkında kamu davası açılan şirket ortağı şirket müdürü tarafından teklif mektubu imzalanmak suretiyle anılan ihaleye teklif verildiği, dolayısıyla yukarıda anılan 4734 sayılı Yasa’nın 59. Maddesi uyarınca […] << Devamını Oku>> [377]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sayın Üstadim Limited şirket müdürünün değişmesi halinde ihale tarihindeki şirket müdürünün mü yoksa sözleşme tarihindeki şirket müdürünün mü adli sicil kaydı idarece istenecek. Teşekkürler. << Devamını Oku>> [856]