Limited şirket müdürünün değişmesi halinde ihale adli sicil kaydı hangisi için istenir?

Yayın Tarih: 28.12.2016 06:12
Özet

Sayın Üstadim Limited şirket müdürünün değişmesi halinde ihale tarihindeki şirket müdürünün mü yoksa sözleşme tarihindeki şirket müdürünün mü adli sicil kaydı idarece istenecek. Teşekkürler.


Sayın Üstadim Limited şirket müdürünün değişmesi halinde ihale tarihindeki şirket müdürünün mü yoksa sözleşme tarihindeki şirket müdürünün mü adli sicil kaydı idarece istenecek. Teşekkürler.


Cevabımız

İstekli tarafından sunulan teklif mektubunda ihale tarihi itibariyle 4734/10. Maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında olunmadığı taahhüt edilmekte aynı zamanda ihale üzerinde bırakılması halinde sözleşme imzalanmadan önce belirtilen durumda olunmadığına ilişkin belgelerin verilmesi gerekmektedir. 
Bu kapsamda limited şirkette şirket müdürü değiştiğinde ihale tarihindeki ve sözleşme tarihindeki iki müdürün de adli sicil kaydının istemesi gerektiği değerlendirilmektedir.                   İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap