Şirket müdürünün değişmesi ile müdürün verdiği vekaletname geçersiz sayılarak teklif değerlendirme dışı bırakılır mı?

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap