ihale-soru-cevap-logo.png

" mümkün " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İstekli tarafından aktarılan Yönetmelik’in 47’inci maddesi kapsamında iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan M... Üniversitesi’ne gerçekleştirdiği işe ilişkin olarak sözleşme, fatura, damga vergisi dekontunun sunulduğu,  sunulan belgeler üzerinde yapılan incelemede de iş deneyimini tevsiken sunulan sözleşme nüshasının idareye fotokopi olarak teslim edildiği, ilgili mevzuat hükümleri ve İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesi ile 22.8’inci maddesi gereğince yeterlik bilgileri tablosunda beyan << Devamını Oku>> [216]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar Sürücüsüz araç kiralama hizmeti alımında sözleşme imzalandıktan sonra kurum 1 araçtan vazgeçmesi durumunda iş eksilişi yaşanıyor. 3 ay sonra alımından vazgeçilen 1 araç sözleşme bedeli içerisinde tekrar alınabilir mi ? Teşekkürler. << Devamını Oku>> [221]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yukarıda aktarılan doküman düzenlemelerinde, bilanço veya eşdeğer belgelerde, cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerektiği düzenlemesine yer verildiği görülmüştür. Anılan istekli tarafından sunulmayacak belgeler tablosunda 2021 ve 2020 yıllarına ilişkin bilanço bilgilerinin beyan edildiği, EKAP üzerinden yapılan sorgulamada << Devamını Oku>> [162]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Asos Kur. Hiz. Tur. Tem. Tic. A.Ş. tarafından sunulan teklif dosyası incelendiğinde; anılan isteklice iş deneyiminin tevsikine ilişkin “Araç kiralama sözleşmesi” başlıklı, bahse konu istekli ve Ertaçlar Tur. Tem. Gıd. Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanmış sözleşmenin, faturaların ve damga vergisine ait “tahakkuk fişi”, “banka ödeme dekontu” ve “vergi tahsil alındısı” başlıklı belgelerin sunulduğu tespit edilmiştir. Başvuruya konu uyuşmazlığın çözülebilmesi için 08.11.2022 tarih ve << Devamını Oku>> [139]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanun’unun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24 üncü maddesinde de, doğal afet vb. hallerde fesih edilen sözleşmelerde yükleniciye tazminat türünden bir bedel ödeneceğine ilişkin bir düzenleme yer almamakta; sözleşme bedelinden daha düşük bedelle tamamlanan işlerde, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak bir bedel öngörülmektedir. Kanun’un 23 üncü maddesinde ise, “Mücbir sebep << Devamını Oku>> [494]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Mevzuat hükümleri çerçevesinde, Belediyenin Özel Kalem Müdürlüğü’nde görevli memurların giyim eşyalarının Belediye Bütçesinden yapılabileceğine dair herhangi bir hüküm veya buna imkân veren bir ifade yer almamaktadır. Dolayısıyla mevzuatında öngörülmediği halde ödeme niteliğinde olan harcama kamu zararı oluşturmaktadır. << Devamını Oku>> [209]


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kanun hükümleri ve Toplu sözleşme hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, Belediye tarafından geçici görevle memuriyet mahalli dışına görevlendirilen işçilere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca müstehak oldukları harcırah unsurlarının ödenmesi mümkündür; ayrıca Toplu Sözleşmenin 52 nci maddesinde belirtilen fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar karşılığında ödenecek ücretlerin, görev mahalli veya farklı bir mahalde çalışılmasından bağımsız olarak, ödenmesi << Devamını Oku>> [328]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstadım saygılar. Hizmet alım ihalesinde personel kısmında ıs artışı yapmak istiyoruz. Yalnız fazla ve fazla çalışan personel var ama biz bir personeli ıs eksilisine gidip tekrar fazla olarak artışı yapmamız uygun mudur. Tsk Ederim. << Devamını Oku>> [413]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Üstad Merhaba Açık ihale usulu ile yapım işi ihalesi yaptik.isteklinin biri teklif zarfinin içine geçici teminat mektubunun aslı yerine fotokopisi ni koymus. Fotokopi olan geçici teminat mektubundaki tüm bilgiler doğrudur. Firma elenir mi nasil bir yol izlememiz lazim. Acil cevap verirseniz sevirinim. Teşekkurler << Devamını Oku>> [351]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Genel Tebliğinin 72.5’inci maddesinde ifade edildiği üzere, belge düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı alınmaksızın çalıştırılan alt yükleniciler için alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenmesi veya bu kapsamdaki işlerin idarelerce iş deneyimi olarak kabul edilmesi mümkün olmadığından, idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağlayamaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır. << Devamını Oku>> [1681]