ihale-soru-cevap-logo.png

" nasıl " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhabalar, Ben ön mali kontrol biriminde görev yapmaya başladım. Ön mali kontrol yaparken ihalede sorumlu olduğum kısımlar tam olarak nedir? Örneğin teknik şartname vb. bu kısımlar benim sorumluluğuma giriyor mu? Yapılan bir ihalede yaklaşık maliyet düzenlenirken euro cinsinden verilen bir teklif o günün efektif satış kuru üzerinden hesaplanmış, bu işlem doğru mudur? Yeterlik bilgileri tablosunda […] << Devamını Oku>> [1165]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhaleye ait İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçlara zorunlu mali mesuliyet (trafik) sigortası yapılacağının belirtildiği, ancak Sözleşme Tasarısı’nda sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitlerine ilişkin bir belirlemenin yapılmadığı görülmekle birlikte Kamu İhale Genel Tebliği’nin 76.4’üncü maddesinde yapılan açıklamaya istinaden idare tarafından bahse konu sigortalama işlerinin asgari limitler dahilinde istenildiği, dolayısıyla isteklile << Devamını Oku>> [123]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, idareden kaynaklanan nedenlerle veya mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması üzerine yükleniciye süre uzatımı verildiği durumlarda, artırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı ve süre uzatımına bağlı fiyat farklarının nasıl hesaplanması gerektiği hususuna ilişkin olarak; 3/11/2022 tarihli ve 2022/DK.D-396 sayılı Kurul kararı gereğince, idarece artırımlı fiyat farkı ile süre uzatımına bağlı olarak Fiyat Farkına İlişkin Esasların ilgili hükümleri << Devamını Oku>> [159]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesine ilişkin düzenleme bulunan yapım işlerinde farklı rayiçler bir araya getirilerek oluşturulan yeni bir iş kaleminin fiyatının belirlenmesine ihtiyaç duyulması halinde yeni iş kaleminin içerisindeki rayiçlerden fiyatı Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan yöntemler kullanılarak ihale tarihi itibarıyla belirlenebilenler için bu fiyatın ku << Devamını Oku>> [250]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kat karşılığı bir işte alt yüklenici belge tutar hesabında ruhsat hesabının ı alınarak hissesine düşen ana sözleşme pursantaj oranından mı hesaplanır, yoksa alt yüklenici ile yüklenici arasındaki sözleşme bedeli mi? << Devamını Oku>> [229]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bir kanal kazısı yapılıp kablo çekimi işinde farklı yüklenici farklı güzergahtan işi tamamlarsa, idare faklı güzergahın daha kısa gelmesini öne sürerek kesinti yapabilir mi? Hukuki midir? Anahtar teslim işte kesinti tutarını neye göre nasıl belirler? << Devamını Oku>> [196]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Doğrudan temin ile alınan bir hizmet 3 kalem şeklinde yapılmıştır. 2 kalemi tamamlanmış olup diğeri için ilgili iş kapsamında belediyeyi ilgilendiren bir aşamada belediyeden dönüş sağlanmadığını ifade edip süresinde tamamlanması mümkün olmadığından o kısmı tamamlamamıştır. diğer 2 kalemi teslim etmiş. Biz diğer iş kalemini teslim alamadık. Bunun için eksik iş gerekçesiyle mi kabulünü yapacağız? << Devamını Oku>> [168]


danismanlik soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Özel sektörden alacağımız iş deneyim belgesi EKAP’a nasıl yüklenebilir? << Devamını Oku>> [242]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No : 2022/044 Gündem No : 40 Karar Tarihi : 21.09.2022 Karar No : 2022/DK.D-337 Gündem Konusu: İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanına iş yönetme belgesi düzenlenebilmesi için bu kişilerin ihale dokümanında belirtilen benzer işe ilişkin alanlarda mühendis olma şartının aranıp aranmayacağı ve bu kişilere […] << Devamını Oku>> [153]


Hastalık, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığın tam olarak ödenmesi haline maktu aylıkla çalışma denir. Raporu nedeni ile iş göremezlik ödeneği alan işçi bu ödeneği işyerine iade ederek maktu aylığını tam alır. << Devamını Oku>> [312]