ihale-soru-cevap-logo.png

" nasıl " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, idareden kaynaklanan nedenlerle veya mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması üzerine yükleniciye süre uzatımı verildiği durumlarda, artırımlı fiyat farkı, ek fiyat farkı ve süre uzatımına bağlı fiyat farklarının nasıl hesaplanması gerektiği hususuna ilişkin olarak; 3/11/2022 tarihli ve 2022/DK.D-396 sayılı Kurul kararı gereğince, idarece artırımlı fiyat farkı ile süre uzatımına bağlı olarak Fiyat Farkına İlişkin Esasların ilgili hükümleri << Devamını Oku>> [35]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesine ilişkin düzenleme bulunan yapım işlerinde farklı rayiçler bir araya getirilerek oluşturulan yeni bir iş kaleminin fiyatının belirlenmesine ihtiyaç duyulması halinde yeni iş kaleminin içerisindeki rayiçlerden fiyatı Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan yöntemler kullanılarak ihale tarihi itibarıyla belirlenebilenler için bu fiyatın ku << Devamını Oku>> [27]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kat karşılığı bir işte alt yüklenici belge tutar hesabında ruhsat hesabının ı alınarak hissesine düşen ana sözleşme pursantaj oranından mı hesaplanır, yoksa alt yüklenici ile yüklenici arasındaki sözleşme bedeli mi? << Devamını Oku>> [30]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Bir kanal kazısı yapılıp kablo çekimi işinde farklı yüklenici farklı güzergahtan işi tamamlarsa, idare faklı güzergahın daha kısa gelmesini öne sürerek kesinti yapabilir mi? Hukuki midir? Anahtar teslim işte kesinti tutarını neye göre nasıl belirler? << Devamını Oku>> [48]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Doğrudan temin ile alınan bir hizmet 3 kalem şeklinde yapılmıştır. 2 kalemi tamamlanmış olup diğeri için ilgili iş kapsamında belediyeyi ilgilendiren bir aşamada belediyeden dönüş sağlanmadığını ifade edip süresinde tamamlanması mümkün olmadığından o kısmı tamamlamamıştır. diğer 2 kalemi teslim etmiş. Biz diğer iş kalemini teslim alamadık. Bunun için eksik iş gerekçesiyle mi kabulünü yapacağız? << Devamını Oku>> [57]


danismanlik soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Özel sektörden alacağımız iş deneyim belgesi EKAP’a nasıl yüklenebilir? << Devamını Oku>> [91]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No : 2022/044 Gündem No : 40 Karar Tarihi : 21.09.2022 Karar No : 2022/DK.D-337 Gündem Konusu: İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanına iş yönetme belgesi düzenlenebilmesi için bu kişilerin ihale dokümanında belirtilen benzer işe ilişkin alanlarda mühendis olma şartının aranıp aranmayacağı ve bu kişilere […] << Devamını Oku>> [68]


Hastalık, izinli veya sair sebeplerle mazeretli olduğu hallerde dahi aylığın tam olarak ödenmesi haline maktu aylıkla çalışma denir. Raporu nedeni ile iş göremezlik ödeneği alan işçi bu ödeneği işyerine iade ederek maktu aylığını tam alır. << Devamını Oku>> [101]


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesinde yapılan düzenleme doğrultusunda 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere ücretlerin vergilendirilmesi sırasında asgari geçim indirimi AGI uygulanmaktadır. Düzenleme uyarınca; ücret geliri elde eden çalışanların ödeyecekleri gelir vergisi hesaplandıktan sonra belirlenen esaslar çerçevesinde hesaplanan AGI tutarı ödenecek gelir vergisinden indirilmektedir. Buna göre takvim yılı başında geçerli olan 16 yaşından büyük […] << Devamını Oku>> [82]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

1) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen bir yapım işinde, sözleşme sürecinde gerek duyulması üzerine yaptırılan yeni iş kalemlerine ait imalat tutarları için Esaslar kapsamında artırımlı ve ek fiyat farkının nasıl hesaplanacağı, yeni iş kaleminin birim fiyatının ihale tarihindeki fiyatlar üzerinden hesaplanmadığı durumlarda temel endeksin ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks mi yoksa yeni birim fiyatın düzenlendiği aya ait endeks mi olması gerektiği hususuna ilişkin << Devamını Oku>> [101]