ihale-soru-cevap-logo.png

" nelerdir " ile Etiketlenmiş İçerikler


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba, Şahıs firması ile ihaleye girip şantiye şefliği iş denetleme belgemi kullanmak istiyorum. Dikkat etmem gereken kriterler nelerdir ve iş bitirme tutarı hesaplaması nasıl yapılır? << Devamını Oku>> [113]


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte; -İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi, -İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi, -Askerlik görevi […] << Devamını Oku>> [129]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yurt dışından alınan belgelerin taşıması gereken şartlar ilişkin karar. << Devamını Oku>> [1442]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.I-1266 Sayılı Kararında: Aynı Kanunun “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58 inci maddesinde; “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmam << Devamını Oku>> [496]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

2531 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi incelendiğinde, yasaklama için -Yasaklanan süreler içinde, -Kişinin ayrıldığı daire, idare, kurum ve kuruluşa karşı iş almış olması, -Kişinin idareye karşı aldığı bu işin o kişinin görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda olması, koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği anlaşılmaktadır. << Devamını Oku>> [579]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2010/UY.III-3699 Sayılı Kararında: ‘Alt yüklenici’ , Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde;“ Sözleşme konusu işin nev’i itibariyle bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. İlk bakışta, alt müteahhidin yukarıda verilen tanımıyla ayniyet arz eden << Devamını Oku>> [743]


24 Aralık 2017 Tarih ve 30280 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve 24’üncü maddeler ile idarelerde personel çalıştırılmasına dayalı olarak çalıştırılanlar başvurması halinde kadroya geçeceklerdir. << Devamını Oku>> [655]


makaleler ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

24 Aralık 2017 Tarih ve  30280 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’ni maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve 24’üncü maddeler ile idarelerde personel çalıştırılmasına dayalı olarak çalıştırılanlar başvurması halinde kadroya geçeceklerdir. Hangi İdarelerde Çalışanları Kapsamaktadır? 5018 sayılı Kanuna ekli […] << Devamını Oku>> [5194]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam ilçemizde bir ilkokulumuzun bünyesinde ilgili okulun okul aile birliği tarafından 2886 sayılı kanuna göre ihale edilip kiraya verilerek işletilen okul büfemiz vardı. Ancak 2018-2019 öğretim yılı başında bu ilkokulumuz kapandı. Öğrencileri yakındaki başka bir okula nakledildi. Kapatılan okul binası ilçe milli eğitim binası olarak 2018 Eylül ayından itibaren kullanılmaktadır. Kapatılan okulun büfesinin öğrencilerin […] << Devamını Oku>> [474]