Şahıs firması ile ihaleye girip şantiye şefliği iş denetleme belgemi kullanmak istiyorum. Dikkat etmem gereken kriterler nelerdir ve iş bitirme tutarı hesaplaması nasıl yapılır?

Özet

Merhaba, Şahıs firması ile ihaleye girip şantiye şefliği iş denetleme belgemi kullanmak istiyorum. Dikkat etmem gereken kriterler nelerdir ve iş bitirme tutarı hesaplaması nasıl yapılır?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba,

Şahıs firması ile ihaleye girip şantiye şefliği iş denetleme belgemi kullanmak istiyorum. Dikkat etmem gereken kriterler nelerdir ve iş bitirme tutarı hesaplaması nasıl yapılır?

Cevabımız

Sorunuzun cevabı kapsamlı olup iş denetleme belgesi özelinde cevaplayalım şöyle ki;
  • Öncelikle iş denetleme belgesi için iş denetleme belgesinin ait olduğu işin esas işlerin toplam sözleşme bedellerinin %80’inde denetleme görevinde bulunulması,
  • İş denetleme belgesinin kendi meslekleri ile ilgili kısımlara göre iş denetleme ve yönetme düzenlenmesi gerekir.
Yukarıdaki şartlar sağlanarak iş denetleme belgesi alındıktan sonra kendiniz adına şahıs firması olarak iş denetleme belgenizi (iş deneyim belgesi) kullanabilirsiniz.
  • İş denetleme belgenizi EKAP’a kaydını yaptırmayı unutmamanız gerekir çünkü istisnalar hariç EKAP’a kayıtlı olmayan iş deneyim belgeleri kabul edilmez.
  • Diğer dikkat etmeniz gereken husus 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunundaki yasak ve süreye uymanız gerekmekte olup uymadığınız taktirde elenirsiniz.[1]
  • İş denetleme belgesinin konusunun gireceğiniz ihalenin İdari Şartnamesinde düzenlenen benzer iş kapsamına girmesi gerekir.
İş Denetleme Belgesinin Hesabı: İş denetleme belgesinde işin adı “…Barajı ve HES İnşaatı” kapsamında; proje işleri, nehrin çevrilmesi işi, baraj gövdesi, servis yolları ve tünelleri, Delgi ve Enjeksiyon İşleri, Kazı, Dolgu ve Destekleme İşleri” olduğu sözleşme bedelinin 500.000.000 TL, toplam sözleşme bedelinin 650.000.000 TL gerçekleşen iş tutarının 600.000.000 TL ve mesleğinizle ile ilgili olarak hissesine düşen belge tutarının 200.000.000 TL olduğu farz edildiğinde iş denetleme belgesinde yer alan 200.000.000 TL'nin 1/5 olan 40.000.000 TL iş deneyim belgesi olarak hesaplanır. İhalenin tarihine göre Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 49’uncu maddesi kapsamında İş Deneyim Tutar Güncelleme linkinden güncellenir. Diğer hususlarda ihalelerdeki diğer şartlarla aynı olup burada sayılamayacak kadar fazla olduğu değerlerilmektedir.    
[1] 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunun “Yasak ve Süresi” başlıklı 2 nci maddesinde; “Birinci madde kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyonculuk ve temsilcilik yapamazlar. Özel kanunlardaki yasaklayıcı hükümler saklıdır.” hükmü yer almaktadır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap