ihale-soru-cevap-logo.png

" nereye " ile Etiketlenmiş İçerikler


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan incelemede, ihalenin “gerekli rekabet ortamının sağlanmadığı kanaatine varılması ve idaremiz menfaati de göz önüne alınması” gerekçesiyle bütün teklifler reddedilerek iptal edildiği ve idarece Kuruma gönderilen yazıdan ihalede iptal kararı alınmadan önce idareye herhangi bir şikâyet başvurusunda bulunulmadığı anlaşılmıştır. Buna göre yukarıda anılan mevzuat hükümleri gereğince, istekli tarafından Kuruma başvuruda bulunulamayacağı ve iptal kararının idari yargı mercilerinde dava konusu ed << Devamını Oku>> [540]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 23’üncü maddesi uyarınca, Kurul kararlarının eksik veya yanlış uygulandığını iddia eden ilgililerin, bu hususa ilişkin başvuruyu itirazen şikâyet başvurusu olarak doğrudan Kuruma yapmaları gerektiği hüküm altına alınmış bulunduğundan; başvuru sahibi tarafından Kurul kararının eksik veya yanlış uygulandığı hususuna ilişkin başvurunun, idarenin kararının (Kurul kararının gereğini yerine getirmek üzere idarece alınan kararın) öğrenildiği 14.06.201 << Devamını Oku>> [767]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam mevcut bulunan okulu ilçe milli eğitim hizmet binası olarak kullanmak üzere kapattık. Öğrencilerini de yakındaki başka bir ilkokula nakillerini yaptırdık kapatılan okul kantinine ait hesapta bulunan para öğrencilerin nakilli gittiği okulun okul aile hesabına mı aktarılır veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün kantin hesabına mı aktarılır. Saygılarımla << Devamını Oku>> [654]


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalışan işçiler kıdem tazminatı için nereye başvurmalıdır? << Devamını Oku>> [305]