Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalışan işçiler kıdem tazminatı için nereye başvurmalıdır?

Yayın Tarih: 29.04.2015 11:04
Özet

       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalışan işçiler kıdem tazminatı için nereye başvurmalıdır?


       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalışan işçiler kıdem tazminatı için nereye başvurmalıdır?


Üst Konuları: Kıdem Tazminatı

Cevabımız

       Personel çalıştırılmasına dayalı ihaleler kapsamında kıdem tazminatı ödenmesi talebinde bulunan işçilerin veya ölümü halinde kanuni mirasçılarının, ilgili kamu kurum veya kuruluşuna banka hesap/IBAN numarasıyla birlikte yazılı olarak başvuruda bulunması ve çalıştığı kamu kurum veya kuruluşlarının listesi ile iş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak alt işverenden alacağı belgeyi eklemesi zorunludur.

       İş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak alt işverenden alacağı belgenin alt işveren tarafından düzenlenmemesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır. Düzenlenen belgede yer alan bilgilere ilişkin uyuşmazlık durumunda mahkemece verilecek karara göre işlem yapılır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap